Szesz-, bor-, söripar

Az Európai Bizottság javaslatot tett az alkoholra kivetett jövedéki adóra vonatkozó szabályok átformálására az EU-n belül. Ezzel előkészíti a terepet egy kedvezőbb üzleti környezet kialakításához, az alkohol előállításával foglalkozó kisebb vállalkozások költségeinek csökkentéséhez, valamint a fogyasztók egészségének hatékonyabb védelméhez.


A javaslat azt jelenti, hogy a kis- és kézműves kistermelők (ideértve a kis méretű, független almaborfőzdéket is) hozzáférést kapnak egy új, az egész EU-ra kiterjedő tanúsítási rendszerhez, amely megerősíti azon jogukat, hogy az unió egészében alacsonyabb adómértékek mellett értékesíthetnek. A fogyasztók egészségvédelmét javítani fogja továbbá az adómentességet élvező denaturált alkoholnak a hamisított italok előállításához való jogellenes felhasználása elleni fellépés is. Emellett az alacsonyabb alkoholtartalmú sörökre vonatkozó, kedvezményes adómértékkel járó küszöbérték is növekedni fog.
– Az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adójának szerkezetére vonatkozó közös uniós szabályok több mint 25 évesek, és sürgősen aktualizálásra szorulnak annak érdekében, hogy – a közegészség védelme mellett – lépést tudjanak tartani az új technológiák és kereskedelmi fejlesztések által kínált kihívásokkal és lehetőségekkel. Arra biztatom a tagállamokat, hogy gyorsan és határozottan lépjenek fel e felülvizsgálat során. – mondta Pierre Moscovici, a gazdasági és pénzügyekért, valamint az adó- és vámügyért felelős biztos.

A javaslat konkrétan:

- Egységes tanúsítási rendszert hoz létre, amely valamennyi uniós országban felismerhető, és amely megerősíti a független kistermelők helyzetét az Unióban. Ez csökkenteni fogja a kisebb termelők adminisztratív és megfelelési költségeit, akik bizonyos feltételek mellett kedvezményes jövedékiadó-mértéket fizethetnek.

- Biztosítja az almabor pontos és következetes osztályozását az Európai Unióban, mivel a szabályozás jelenlegi hiánya jelentős akadályt jelent azon kisüzemi almabortermelők számára, amelyek nem férnek hozzá a sört és szeszes italokat gyártó kisvállalkozásokra vonatkozó kedvezményes adómértékekhez.

- Egyértelművé teszi a denaturált alkohol helyes gyártási eljárásait és feltételeit az EU-ban. Az ilyen alkoholt, amely mentes a jövedéki adó alól, olyan termékek előállításához használják fel, mint a tisztítószerek, a képernyőtisztítók, az illatszerek és a fagyállók. Ezt a mentességet egyes gátlástalan gyártók is kihasználhatják, akik denaturált alkoholt használnak fel, hogy az adófizetést megkerülve hamisított alkoholt állítsanak elő és értékesítsenek, a fogyasztók egészségét veszélyeztetve. A mai javaslat modern rendszert hoz létre az egyes alkoholkészítményekkel kapcsolatos visszaélések bejelentésére annak érdekében, hogy azok többé ne legyenek felhasználhatók denaturáló szerként.

- Frissíti az informatikai rendszereket: Az új szabályok felváltják az egyes denaturált alkoholok szállításának nyomon követéséhez használt elavult, papíralapú eljárásokat, és a jövedékitermék-szállítási és ellenőrzési rendszer (EMCS) kötelező használatához vezetnek. Ez megkönnyíti a nagy kockázatú termékek mozgásának valós időben történő nyomon követését, csökkenti a mentesség csalárd alkalmazását, és védi a fogyasztókat.

- A kedvezményes adómértékben részesülő alacsonyabb alkoholtartalmú söröknél az alkoholtartalom küszöbértékét 2,8%-ról 3,5%-ra növeli, a sörfőzdéket innovációra és új termékek előállítására ösztönözve. Ez arra hivatott ösztönözni a fogyasztókat, hogy a szokásosnál alacsonyabb alkoholtartalmú italokat válasszanak, és csökkentsék alkoholfogyasztásukat.

A javaslatok a jövedéki adóra vonatkozó általános intézkedéseket is tartalmaznak, amelyek a kkv-k előtt álló akadályok megszüntetésére irányulnak. Ez lehetővé teszi számukra, hogy szükség szerint igénybe vegyék a modern informatikai rendszereket, és megszünteti az adóképviselők alkalmazására vonatkozó meglévő kötelezettségüket. A tagállamok jelenleg ragaszkodhatnak ahhoz, hogy a jövedéki termékek távértékesítői adóképviselőket alkalmazzanak, ami pénzügyileg ellehetetlenítheti a jogszerű kereskedelmet.

Következő lépésként a jogalkotási javaslatokat konzultáció céljából az Európai Parlament és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elé, illetve elfogadás céljából a Tanács elé terjesztik.


(EB)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei