Alapdokumentumok

Nyilatkozat a jogi személy tag képviselőjeként történő szavazati jog gyakorlásáról.


Polgári és büntetőjogi felelősségvállalás mellett megtett nyilatkozat, ami a több önálló képviselő vagy együttes képviseleti joggal rendelkezők közül a jogi személyt megillető szavazati jog gyakorlására jogosult személy kijelölésére szolgál.


A nyilatkozat document itt (18 KB) elérhető.

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei