Nemzetközi hírek

A 2020-től hivatalosan is a Gazdálkodók Világszervezete (World Farmers' Organisation, WFO) tagja lett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A WFO tagsági alapon működtetett szervezet, amely egyesíti a nemzeti gazdaszervezeteket és mezőgazdasági szövetkezeteket.


A WFO missziója, hogy képviselje és támogassa a gazdákat globális politikai fórumokon továbbá, hogy olyan politikai irányvonalakat fogadjanak el, amely javítja a gazdasági környezetet valamint a termelők, családjaik és a vidéki közösségek megélhetését. A WFO mintegy 1,5 milliárd gazdát képvisel a világ 54 országából. A szervezet székhelye Rómában van. Évente egyszer tart általános közgyűlést, amelyen minden szervezet részt vehet, így itt van lehetőség személyesen is találkozni a tagszervezeteknek.

Ezen kívül vannak régiók szerinti ülések is, az európai régió üléseit praktikus okokból Brüsszelben, a Copa-Cogeca elnökségi ülést követően tartják. Emellett a tagok aktívan szerepet vállalnak a különféle munkacsoportüléseken, amelyek a következő témákban zajlanak: élelmiszer-biztonság, klímaváltozás, értéklánc, állattenyésztés, szövetkezetek, innováció, női munkacsoport, ifjúsági munkacsoport; de a szervezet munkája kiterjed az agrárgazdasággal összefüggő minden területre beleértve az erdészetet, akvakultúrát, halászatot, környezetet, kereskedelmet, fejlesztést, kutatást és oktatást is. A munkacsoportok évente egyszer üléseznek.

A szervezet céljai:
- a gazdálkodók megélhetésének és a vidéki közösségek életképességének javítása világszerte;
- hozzájárulás a globális élelmezésbiztonsághoz a társult szervezetek közötti együttműködés megkönnyítésével;
- a mezőgazdasági termelők szervezésének megkönnyítése és annak lehetővé tétele, hogy javítsák pozíciójukat az élelmiszerellátási láncban;
- egyéb mezőgazdasággal kapcsolatos tevékenységek, mint például az erdészet, az akvakultúra, a környezetvédelem, a kereskedelem, a kutatás és az oktatás támogatása és védelme;
- a gazdálkodók részvételének ösztönzése a fenntartható vidékfejlesztésben, a környezetvédelemben és az újonnan felmerülő kihívásokban, mint például az éghajlatváltozás és a generációs megújulás;
- a gazdálkodók természeti erőforrásokhoz való hozzáférésének javítása és a termelékenység javításának kezelése.

A fent felsorolt célok elérése érdekében a szervezet:
- képviseli tagjait a világ gazdálkodói számára releváns nemzetközi nem kormányzati vagy kormányközi fórumokon;
- a világ gazdálkodói nevében előmozdít és támogat stratégiai agrárpolitikák és más kapcsolódó politikák kidolgozásával;
- előmozdítja a tagjai közötti és a nemzetközi szervezetekkel való együttműködést;
- kutatást, alapos vizsgálatot, tanulmányokat és elemzéseket végez és/vagy támogat, valamint konferenciákat, találkozókat és szemináriumokat támogat és/vagy szervez a szövetség számára érdekes témákban;
- kapcsolatokat és partnerségeket alakít ki és fejleszt mind nemzeti, mind nemzetközi szinten kormányokkal, intézményekkel, szervezetekkel és általában olyan olaszországi és külföldi állami és magánszervezetekkel, amelyek relevánsak a szövetség érdeklődésére számot tartó témák és kérdések tekintetében;
- bármilyen típusú és jellegű, magán és állami hozzájárulásokat, pénzeszközöket vagy más juttatásokat fogad és vesz igénybe az eljárási szabályzatnak megfelelően (a továbbiakban: „WFO eljárási szabályzat”), amely a XXII. cikk értelmében szabályozza a szövetség működéséhez kapcsolódó eljárási kérdéseket;
- megállapodásokat, jegyzőkönyveket és egyezményeket köt más szervezetekkel és harmadik felekkel általában;
- épületekkel és egyéb berendezésekkel – ingó és ingatlan egyaránt – rendelkezik, azokat birtokolja és bérli;
- más szervezeteket hoz létre és/vagy tagként részt vesz más szervezetekben, amelyek célkitűzései összeegyeztethetők a szövetség saját céljaival, és különösen a küldetésével;
- bármely egyéb olyan tevékenységet végez, amely kapcsolódik és/vagy hasonló a fent felsoroltakhoz, valamint az ingatlannal, a berendezéssel, a pénzeszközökkel és az ipari aspektusokkal kapcsolatos minden olyan intézkedést végrehajt és minden olyan szerződéses műveletet elvégez, amely a szövetség céljainak eléréséhez szükséges és/vagy hasznos, és amely közvetlenül vagy közvetve kapcsolódik ezekhez, a törvénynek megfelelően;
- tanulmányozza, elemzi és kidolgozza a kereskedelempolitikát, amely növeli a mezőgazdasági jövedelmeket és ösztönzi a hatékony erőforrás-felhasználást.

Honlap: https://www.wfo-oma.org/; https://www.facebook.com/worldfarmersorg/


(forrás: Laczkó András/NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei