Szaktanácsadók és elérhetőségeik

A NAK az MVH-val és NÉBiH-el közösen AKG – ÖKO képzést szervezett, mellyel biztosította a szaktanácsadók felkészítését a hatékony tanácsadásra.

A képzésen részt vett 358 fő képzési igazolással rendelkező aktív szaktanácsadó listája megtalálható a következő linken:  spreadsheet Szaktanácsadók AKG megyei (39 KB)

A szaktanácsadók aktív közreműködése is szükséges a támogatási kérelmek beadásához, ugyanis az agrár-környezetgazdálkodási kifizetéseknél többletpont jár a szaktanácsadói igazolásért, az ökológiai gazdálkodás támogatásánál pedig a szaktanácsadási szerződés meglétéért.

A szaktanácsadók a támogatást igénylőket döntéseik meghozatalában is tudják segíteni. Pl.: tematikus előíráscsoportok, előírások és pontozás ismertetése.

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a gazdálkodók tájékoztatása megtörténjen a terület adottságaihoz igazított előírások kiválasztásánál; a zöldítés és az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés kapcsolata esetében; a kötelezettségek a kockázati tényezők ismertetésénél (földhasználat, trágyatároló, stb.). Természetesen a támogatási időszak alatt is fontos feladat hárul a szaktanácsadókra, pl. figyelemfelhívás a határidőkre.

Szaktanácsadói feladat lehet továbbá a növényvédelmi tevékenység, a tápanyag-gazdálkodási terv készítése, a vetésszerkezet összeállítása és a gazdálkodási napló vezetése.

I. Névjegyzéki szaktanácsadó szerepe az AKG-ban

A pályázati kiírás értelmében „amennyiben a támogatást igénylő a kötelezettségvállalásait az agrár-szaktanácsadói tevékenység engedélyezéséről szóló külön jogszabály alapján engedéllyel rendelkező és névjegyzékben szereplő, nem felfüggesztett és szaktanácsadói tevékenységét nem szüneteltető agrár-szaktanácsadóval való egyeztetés alapján tette meg, s erről a 11. számú melléklet szerinti kitöltött és aláírt szaktanácsadói igazolást csatolja a támogatási kérelemhez, ebben az esetben többletpont adható.”

Az alábbi helyen letölthető a névjegyzéki szaktanácsadók listája: A NAK által nyilvántartott aktív szaktanácsadók: http://www.nak.hu/szolgaltatasok/tagoknak/92-szaktanacsadok-es-elerhetosegeik/91268-a-nak-altal-nyilvantartott-aktiv-szaktanacsadok-2,   spreadsheet Szaktanácsadók AKG megyei (39 KB)

II. Talajtani szakértők szerepe az AKG-ban

Talajtani szakértő a pályázati kiírás szerint
külön jogszabály alapján talajvédelmi, tápanyag-gazdálkodási tevékenységi területre szakértő engedéllyel rendelkező személy vagy külön névjegyzéki szaktanácsadóként tápanyag-gazdálkodás, talajvédelem tevékenységi területen regisztrált névjegyzéki szaktanácsadó
A talajtani szakértők listája megtalálható:

1. a 181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet alapján talajvédelmi, tápanyag-gazdálkodási szakértő engedéllyel rendelkező személy. A lista megtalálható http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/talajvedelmi-szakertoi-nyilvantartas?inheritRedirect=true
2. továbbá a 73/2015. (XI.6.) FM rendelet szerinti névjegyzéki szaktanácsadóként tápanyag-gazdálkodás, talajvédelem tevékenységi területen regisztrált névjegyzéki szaktanácsadó. A szaktanácsadók listája megtalálható: A NAK által nyilvántartott aktív szaktanácsadók: http://www.nak.hu/szolgaltatasok/tagoknak/92-szaktanacsadok-es-elerhetosegeik/91268-a-nak-altal-nyilvantartott-aktiv-szaktanacsadok-2

III. Talajvédelmi szakirányító szerepe az AKG-ban:

A pályázati kiírás szerint talajvédelmi szakirányító:
külön jogszabály alapján talajvédelmi, illetve tápanyag-gazdálkodási tevékenységi területre szakértő engedéllyel rendelkező személy vagy külön névjegyzéki szaktanácsadóként szántóföldi növénytermesztés vagy kertészet vagy környezet- és természetvédelem vagy növényvédelem szakterületen regisztrált névjegyzéki szaktanácsadó.

Talajvédelmi szakirányítók listája elérhető:

1. 181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet alapján talajvédelmi, illetve tápanyag-gazdálkodási szakértő engedéllyel rendelkező személy. A lista megtalálható http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/talajvedelmi-szakertoi-nyilvantartas?inheritRedirect=true

2. továbbá a 73/2015. (XI.6.) FM rendelet szerinti névjegyzéki szaktanácsadóként szántóföldi növénytermesztés vagy kertészet vagy környezet- és természetvédelem vagy növényvédelem szakterületen regisztrált névjegyzéki szaktanácsadó. A szaktanácsadók listája megtalálható: A NAK által nyilvántartott aktív szaktanácsadók: http://www.nak.hu/szolgaltatasok/tagoknak/92-szaktanacsadok-es-elerhetosegeik/91268-a-nak-altal-nyilvantartott-aktiv-szaktanacsadok-2

Fontos tudnivalók:

Amennyiben a gazdálkodó maga is az agrár-szaktanácsadói tevékenység engedélyezéséről szóló külön jogszabály alapján engedéllyel rendelkező és névjegyzékben szereplő, nem felfüggesztett és szaktanácsadói tevékenységét nem szüneteltető agrár-szaktanácsadó, akkor saját maga részére kiállíthatja a szaktanácsadói igazolást, s számára is adható a többletpont.

AKG támogatás esetében nincs szerződéskötési kötelezettség, elég, ha a szaktanácsadó aláírja az igazolást.

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei