Tanulmányi versenyek

A Földművelésügyi Minisztérium Versenyfelhívásaa 2017/2018-as tanévben szakiskolai képzésben résztvevő tanulók részére meghirdetett Szakma Kiválója Tanulója Versenyre.

 


A Földművelésügyi Minisztérium hatáskörébe tartozó szakképesítések országos tanulmányi versenye a szakterületen működő magyarországi, nappali rendszerű szakiskolák azon enyhe értelmi fogyatékos tanulói számára kerül meghirdetésre, akik rendelkeznek a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság érvényes szakvéleményével.
A jelentkezés feltétele, hogy a versenyző szakmai vizsgája a versenykiírás tanévének május-júniusi vizsgaidőszakában váljon esedékessé. A meghirdetésre kerülő versenyek az alábbiak:

A versenyeket a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szervezi és bonyolítja le. A versenyeken való részvételért nevezési díjat nem kell fizetni. A versenyekre csak azt a tanulót nevezheti az intézmény, aki a meghirdetett szakképesítésben, nappali rendszerű iskolai oktatásban végzi tanulmányait.

Az a tanuló, aki a verseny döntőjén részt vesz és a meghirdetett részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján előírt vizsgafeladatok bármelyikét legalább 71 %-ban teljesítette, a 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése értelmében szakmai vizsgáján mentesül az adott szakmai vizsgafeladat letétele alól, valamint eredményét jelesnek (5) kell tekinteni.

A versenyző eredményéről a Versenybizottság igazolást ad ki, amelynek figyelembevételével a tanuló iskolája mellett működő szakmai vizsgabizottság állapítja meg a vizsgázó tanuló eredményét és adja ki számára a szakmai bizonyítványát.

A szakiskolák tanulói számára meghirdetett Szakma Kiválója Tanulója Versenyekre a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapján lehet nevezni. A versenyekkel kapcsolatos tájékoztatást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a honlapján teszi közzé (www.nive.hu).

A nevezési határidő: 2018. február 1.


(FM)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Földbizottsági meghívók

Őstermelői adatok lekérdezése

 

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok