Élelmiszer-feldolgozás

2020. augusztus 10-24. között nyújthatják be igényüket átmeneti támogatásra a HORECA szektorban és a borturizmusban érintett bortermelők a 38/2020. (VII.30.) AM rendelet és a 83/2020 (VIII.3.) Kincstári közlemény alapján.


A Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Program keretében a HORECA szektorban és a borturizmusban érintett bortermelők részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 38/2020. (VII.30.) AM rendelet alapján egyszeri, vissza nem térítendő, átmeneti támogatást igényelhet a bortermelést végző vállalkozás a rendelkezésre álló támogatási keret összegéig, vagyis 1,8 milliárd forintig.


A támogatás jogosultja

Támogatási kérelmet az a bortermelő vállalkozás nyújthat be, amely az átmeneti támogatások általános feltételein túl:
- vállalja, hogy a bortermelő tevékenységét legalább 2020. december 31-éig fenntartja,
- kisüzemi bortermelő kérelmező kivételével rendelkezik az üzemeltetési hely tekintetében adóraktári engedéllyel vagy egyszerűsített adóraktári engedéllyel;
- nyilatkozik arról, hogy:
o     a támogatási kérelemben megjelölt nagyságú (hektár) árutermő szőlőültetvény területen (vagyis a támogatható területen) a szőlőtermelő legfeljebb 90 mázsa/hektár hozammal szüretel szőlőt, és abból a kérelmező a 2020/2021. borpiaci évben bort állít elő,
o     az átmeneti támogatási igény benyújtásának éve (2020), valamint a támogatási kérelem benyújtását megelőző három év (2017-2019) tekintetében folyamatosan rendelkezik borászati üzemengedéllyel,
o    a 2018/2019. borpiaci évben HORECA szervezet részére, légi személyszállítást végző személy részére, nemzetközi repülőtér területén működő kiskereskedelmi egység részére, illetve közvetlenül a fogyasztók részére, valamint a Magyarország területén kiszerelt, külpiaci HORECA szervezet részére értékesített borászati termékek mennyiségéről és a 2018/2019. borpiaci évben értékesített teljes borászati termék mennyiségéről (hektoliterben kifejezve két tizedesjegy pontossággal a matematikai kerekítés szabályait alkalmazva).

-     a 2017/2018-2019/2020 borpiaci évek átlagában a bor előállításához felhasznált szőlő mennyiségének több, mint 50%-át a szőlőtermelő termelte meg, és

-    a 2018/2019 borpiaci évben az általa előállított termék legalább 20%-át HORECA szervezet részére, légi személyszállítást végző személy részére, nemzetközi repülőtér területén működő kiskereskedelmi egység részére, illetve közvetlenül a fogyasztó részére, valamint a Magyarország területén kiszerelt, külpiaci HORECA szervezet részére értékesítette.


A támogatás alapja és mértéke

A támogatás alapja: a támogatható terület nagysága:
- amelyre valamennyi szőlőtermelő beleegyező nyilatkozatot tett arra vonatkozóan, hogy az a támogatás alapjául szolgálhat.
- amelynek terméséről a szőlőtermelő a 2019/2020 borpiaci évben szüreti jelentést nyújtott be, és
- amelynek teljes terméséből a kérelmező a 2019/2020. borpiaci évben bort állított elő.

A támogatható terület nagyságára vonatkozó igazolást (négy tizedes pontossággal) a gazdasági aktát vezető hegybíró a kérelmező 2020. augusztus 3-a és 10-e között benyújtott kérelmére 2020. augusztus 3-a és 14-e között állítja ki.

A maximálisan támogatható terület nagysága: egy kérelmező legfeljebb 30 hektár támogatható terület után nyújthat be támogatási kérelmet.

Támogatás mértéke: Az egy hektár területre jutó támogatás összege a kérelmező által a 2018/2019. borpiaci évben HORECA szervezet részére, légi személyszállítást végző személy részére, nemzetközi repülőtér területén működő kiskereskedelmi egység részére, valamint a Magyarország területén kiszerelt, külpiaci HORECA szervezet részére, illetve közvetlenül a fogyasztó részére értékesített borászati termékek mennyiségének és a 2018/2019. borpiaci évben értékesített teljes borászati termék mennyiségének hányadosa 600 000 forinttal szorozva.


A támogatási kérelem benyújtása

A támogatási kérelmet csak elektronikusan, a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen keresztül kell benyújtani a Kincstár által erre a célra kialakított elektronikus űrlapon 2020. augusztus 10. 00:00:00 és 2020. augusztus 24. 23:59:59 között az Elektronikus kérelemkezelés→Válságkezelő Program Átmeneti Támogatások→Válságkezelő Program -HORECA borturizmus átmeneti támogatás menüponton keresztültölthető ki és nyújtható be.

A támogatási kérelembenyújtásra vonatkozóan a Kincstár nem rendszeresít papíralapú nyomtatványokat. A nem elektronikus úton benyújtott támogatási kérelmet a Kincstár visszautasítja, az egyéb nem elektronikus úton benyújtott dokumentumot a döntés meghozatalánál nem veszik figyelembe. Egy kérelmező kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be. A támogatási kérelemhez csatolni kell a támogatható terület hektárban négy tizedesjegy pontossággal kifejezett nagyságára vonatkozó hegybírói igazolás másolatát.

Az átmeneti támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatban részletes információk a 83/2020 (VIII. 3.) számú Kincstár közleményben olvasható.


NAK/dr. Sidlovits Diána

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése