Élelmiszer-feldolgozás

A biotermékek behozatala érvényes minősítő tanúsítvánnyal rendelkező harmadik országbeli gazdasági szereplőtől történhet. Az import során számos szabálynak meg kell felelni.


A bioélelmiszerek importját több előírás is szabályozza, ilyen például a 834/2006/EK rendelet, annak is a 33. cikke. Az 1235/2008/EK rendelet az ellenőrzési tanúsítványok kiállításáról szól. Ugyanennek a III. és IV. mellékletében lévő ellenőrző szervezetek és hatóságok felügyelete alá tartozó gazdasági szereplők az ott megjelölt termékkategóriába tartozó bioélelmiszert a megjelölt határidőig exportálhatnak az EU-ba. Harmadik országból pedig az importtevékenységét a gazdasági szereplő csak akkor kezdheti meg, ha bejelentkezett és szerződést kötött Magyarországon biogazdálkodás ellenőrzésére jogosultsággal rendelkező ellenőrző szervezettel (pl. Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. HU-ÖKO-01).

A biotermékek behozatala érvényes minősítő tanúsítvánnyal rendelkező harmadik országbeli gazdasági szereplőtől történhet. A behozott tételt ellenőrzési tanúsítványnak kell kísérnie. Az ellenőrzési tanúsítványt a harmadik országbeli ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv ellenőrzés után állítja ki, az érintett tagállam illetékes hatósága (NÉBIH) hitelesíti, és az első címzett (ahova a szállítmány érkezik) tölti ki a 2003/24/EK bizottsági határozattal létrehozott elektronikus kereskedelemellenőrzési és szakértői rendszer (TRACES) alkalmazásával. Ezáltal csak elektronikus tanúsítvány van érvényben.  Az ellenőrzési rendszerben lévő gazdasági szereplő regisztrál a TRACES rendszerben, adatait megküldi a Biokontrollnak, amely továbbítja a NÉBIH felé hitelesítésre. A TRACES rendszerben lehetőség van több betárolási helyet is megadni.

A 3/2010. (VII.5.) VM rendelet értelmében a gazdasági szereplőnek be kell jelentenie (megyei kormányhivatal) az első betárolási helyét vagy helyeit. Az első ellenőrzést követően van lehetősége a gazdasági szereplőnek illetve az első címzettnek kezdeményezni az elektronikus ellenőrzési tanúsítvány kiállítását. A beléptetési pontot a NÉBIH-től kell megkérdezni. Az ellenőrzési tanúsítvány hitelesítése után elektronikusan megérkezik az első címzetthez. A kiállító hatóság kinyomtatja az ellenőrzési tanúsítványt, és a 18. rovatban aláírja, valamint elküldi az első címzett részére. Ezzel egy időben elindítható a bioélelmiszer tétel Magyarországra az első címzett címére, a magyarországi első betárolási helyre. Megérkezést követően az illetékes hatóság (megyei kormányhivatal) a helyszínen elvégzi a szállítmány vizsgálatát és hitelesítését, majd kinyomtatja a TRACES rendszerből az ellenőrzési tanúsítványt, és a 20. rovatban aláírja, majd átadja az első címzettnek.

Az első címzett a behozott tétel szabad forgalomba bocsátását kéri a vámhatóságtól. Az első címzett az érkezést követően megvizsgálja a bioélelmiszeren, a szállítóokmányon, ellenőrzési tanúsítványon jelzett megnevezés, tételazonosító jelölés, ellenőrző szervezet, mennyiség egyezőségét. A kormányhivatal ellenőrzését követően kinyomtatja az ellenőrzési tanúsítványt és kitölti a 21. rovatot. A tervezett elektronikus aláírási rendszer még nem üzemel, ezért szükséges az ellenőrzési tanúsítványt háromszor kinyomtatni.

Ezt követően az importőr vagy az első címzett az exportáló cég (beszállító) érvényes minősítő tanúsítványának, az ellenőrzési tanúsítványok (három darab), a számla, vámáru nyilatkozat másolatát, a tétel készletre vételi jelentését elküldi jóváhagyásra az ellenőrző szervezetéhez. Az ellenőrző szervezet a beküldött iratokat ellenőrzi. Ha minden szükséges irat beérkezett és rendben van, az ellenőrző szervezet jóváhagyja az importot, a bioélelmiszer felhasználható (feldolgozható, értékesíthető).

 


A bioélelmiszekkel kapcsolatos további aktualitásokat a NAK Élelmiszeripari Hírlevelének áprilisi számában olvashatnak.(Csarnai Erzsébet/Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.; Dr. Szűcs Viktória/NAK)Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok