Élelmiszer-feldolgozás

A „Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban” című felhívásban 2019. január 30-ig tart a második értékelési szakasz. A pályázat benyújtása előtt érdemes néhány fontosabb szempontot megvizsgálni.


Jó tudni (1): Saját, lízingelt vagy bérelt székhelyen/telephelyen valósulhat meg a projekt. Amennyiben a megvalósítási helyszín nincs a saját tulajdonunkban, akkor a benyújtáskor érvényes bérleti szerződés is elfogadható. Bérlés esetén tulajdonosi hozzájárulási nyilatkozatot, bérleti szerződést, valamint szemle típusú tulajdoni lapot kell beadni a támogatási igénylés mellékleteként.

A nyilatkozatban a tulajdonos hozzájárul a támogatási kérelemben szereplő projekt megvalósításához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések támogatást igénylő általi aktiválásához, továbbá az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll. Ügyeljünk arra, hogy a nyilatkozat bizonyító erejű magánokiratként (2 tanúval aláírva), vagy közokiratként fogadható el.

A szerződés legalább a fenntartási időszak végéig szól. Tartalmazza a biztosítékokat, a maradványértékekre vonatkozó feltételeket. Nem tartalmazhat egyoldalú elállásra vonatkozó feltételeket, vagy olyan rendelkezést, ami a bérlő számára az elvitel jogát korlátozná.

A szemle típusú, e-hiteles (Takarnet rendszerből lekért) tulajdoni lapnál figyeljünk arra, hogy szolgalmi jog be van-e jegyezve az ingatlanra. Például a vezetékjog is egyfajta szolgalmi jog, amely használati jogot jelent kívülálló személy számára más tulajdonában lévő ingatlanon. Bejegyzett vezetékjog esetén a jog jogosultjától is szükséges hozzájárulás a projekt megvalósítására vonatkozóan.

Jó tudni (2): Az építési normagyűjteményben nem szereplő tételek esetén 3 db árajánlat szükséges (kizárólagos gyártó vagy forgalmazó esetén elegendő 1 db). A pályázati felhívásban szerepel, hogy “elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint a hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt csatolni.” Azonban fontos, hogy beépített technológia esetén a gyártók/forgalmazók csak a kiviteli terv alapján fognak tudni kellően részletes árajánlatokat kiállítani. A kiviteli tervből kaphatnak pontos információt az építményre vonatkozóan. Abban határozzák meg az építmény részévé váló anyagok szerkezetét, méretét, minőségét, a gépészeti berendezések helyzetét stb.

Jó tudni (3): A kkv besorolásnál az egybeszámított, konszolidált létszámot kell figyelembe venni (hasonlóan az árbevétel és/vagy a mérlegfőösszeg esetében is). A pályázók kkv státuszát a jogosultsági ellenőrzés során egyéb adatbázisok (kapcsolódó cégháló, NAV-tól az adott évi létszám/árbevétel/mérlegfőösszeg adatok) segítségével vizsgálja a Magyar Államkincstár. A KKV státusz meghatározását a kkv törvényben (2004. évi XXXIV.) foglaltak szerint kell elvégezni.

Jó tudni (4): A pályázatban az 1. célterület vonatkozásában élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztését támogatják. A fogalomtár szerint élelmiszer-feldolgozás, ,,az Annex 1. termék feldolgozása, amelynek eredményeként élelmiszeri célú termék jön létre. Nem minősül feldolgozásnak (…), ami az alaptermék jellegét/tulajdonságát nem változtatja meg.” Ügyeljünk arra, hogy a felhívás célkitűzése mentén feldolgozott mezőgazdasági terméket állítsunk elő.

A fent leírtak csak tájékoztató jellegűek és nem teljes körűek, a pályázattal kapcsolatos információk itt érhetőek el. Kérdés esetén forduljanak hozzánk bizalommal. Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


(NAK/Németh Bálint)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei