Erdőgazdálkodás

2018. augusztus 9-én a Szechenyi2020 honlapon megjelent tájékoztatás szerint módosult az „Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek” elnevezésű (VP5-8.6.2-16 azonosító jelű) felhívás. Az alábbiakban összefoglaljuk a módosítás tartalmi részleteit.


1. A felhívás 1.2. A rendelkezésre álló forrás fejezetében – a felhívásban foglalt támogatásra rendelkezésre álló forrás teljes összegének változása nélkül – módosításra került a támogatás forrásának fókuszterületi megoszlása.

A felhívás alapján nyújtható támogatás a módosítás értelmében már nem kapcsolódik az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) 6. vidékfejlesztési prioritásához kapcsolódó 6A. fókuszterületi célhoz (a diverzifikálásnak, kisvállalkozások alapításának és fejlesztésének, valamint a munkahelyteremtésnek a megkönnyítése).

2. A felhívás módosítására részben az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény, valamint a törvény végrehajtási rendeleti szabályozásának időközben hatályba lépő változásai miatt került sor.

Ennek részeként
-  a felhívás 3.4.1. ponton belül az Műszaki és szakmai elvárások c. fejezet  II. 4. bekezdéséből törlésre került a befejezett ápolásra vonatkozó bejelentési kötelezettség,
-  a felhívás 1. számú mellékletében (Fogalomtár) módosult a „befejezett ápolás”, „befejezett erdősítés”, „erdőterv”, „támogatott tevékenység megvalósításának időpontja”, és a „tisztítás”  fogalmak meghatározása.
- az erdőtörvény végrehajtásáról szóló rendeletek változásával összhangban módosult a felhívás 2. számú melléklete (Jogszabályok gyűjteménye).

3. A felhívás 4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja c. fejezet kiegészítésre került egy további benyújtási időszakkal. Ennek értelmében támogatási kérelmeket 2019. 02. 01-től 2019. 03. 04-ig is be lehet nyújtani.

4. A felhívás 5.1. A támogatás formája c. fejezetben megváltozott az euró/forint átváltási arányra vonatkozó rendelkezés.

5. A felhívásból törlésre került a 6. számú melléklet (Településlista) és a 7. számú melléklet (Kizárólag külterülettel jogosult, tanyás térségek) melléklet.

6. A felhívás fenti változásaival összhangban módosult továbbá a támogatói okirat.

A módosításról szóló tájékoztatás elérhető itt.

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei