Jogszabályi összefoglaló

  • Megjelent az Európai Bizottság 2018/991/EU végrehajtási rendelete a tyúktojásfehérje-lizozim-hidrolizátum 2015/2283/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, új élelmiszerként történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről és az 2017/2470/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról.

  • A 2018. július 3-i Magyar Közlönyben megjelentek a vadgazdálkodási tájegységek vadgazdálkodási terveiről szóló rendeletek.

  • A 99. számú  Magyar Közlönyben megjelent az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 8/2018. (VI. 29. ) AM rendelet.

  • Megjelent az Európai Bizottság (EU) 2018/892 végrehajtási rendelete a sovány tejpornak az (EU) 2016/2080 végrehajtási rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott huszadik részleges pályázati felhíváshoz kapcsolódó minimális eladási áráról.

  • A növényfajták állami elismeréséről szóló rendelet módosításának célja a növényfajták állami elismeréséhez szükséges fajtavizsgálatokat végző szervre vonatkozó eljárási szabályok kialakítása.

  • Változott a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló rendelet.

  • Megjelent az agrárminiszter 2/2018. (VI. 22.) AM rendelete a cukorágazat szabályozásának egyes kérdéseiről. A rendelet rögzíti a cukorgyártó - és az izoglükóz-gyártó vállalkozás, a megtermelt cukor és izoglükóz fogalmait, valamint…

  • 2018. május 30-án jelent meg az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/848 számú rendelete az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről, valamint a kérdéskört korábban szabályozó 834/2007/EK tanácsi…

  • A 2018. június 11-i Magyar Közlönyben megjelent az egyes földügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 103/2018. (VI. 11.) kormányrendelet, amely hét darab korábbi rendelet módosítását tartalmazza. A jogszabály a kihirdetését követő…

  • Módosult az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló rendelet.

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Földbizottsági meghívók

Őstermelői adatok lekérdezése

 

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok