Jogszabályi összefoglaló

Az Európai Bizottság eltérést engedélyez a borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási programokról szóló 2016/1149 EU rendelet harmadik országokba irányuló borpromóciós intézkedések végrehajtására vonatkozó előírásoktól az Amerikai Egyesült Államok által a borászati termékekre kivetett behozatali vámok miatt.


Az USA által kivetett behozatali vámok közvetlen és súlyos hatást gyakorolnak az uniós borkereskedelemre az Egyesült Államok piacán, amely mind az érték, mind az exportvolumen tekintetében az EU legnagyobb exportpiaca a mezőgazdasági termékek és különösen a bor esetében. 2018-ban az USA-ba exportált uniós borok mennyisége összesen 6,5 millió hektolitert, értéke pedig 4 milliárd EUR-t tett ki. Az USA-ba irányuló uniós borexport jellemzően a globális uniós borexport értékének 30–40 %-át teszi ki. Az Egyesült Államok által kivetett megemelt behozatali vámok negatív hatást fejtenek ki minden uniós borra, nem csak a megemelt behozatali vámok hatálya alá tartozó négy tagállamból származó csendes borokra. Az intézkedés hátrányosan érinti az Egyesült Államok piacán jelen lévő valamennyi uniós bor hírnevét és kereskedelmét.

Az 1308/2013/EU rendelet 43. cikkében felsorolt borágazati támogatási intézkedések közül a rendelet 45. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti promóciós intézkedés irányul közvetlenül az uniós borok harmadik országokban, versenyképességük javítása céljából folytatott promóciójára. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a promóciós intézkedés figyelemre méltóan hatékonynak bizonyult a harmadik országok piacainak meghódításában és a piaci pozíciójuk megszilárdításában. A promóció mutatkozik leghatékonyabb eszköznek az uniós borok harmadik országok piacain történő támogatása terén, mivel növelte hírnevüket és felhívta a figyelmet a minőségükre.

Az USA piacán kialakult helyzetre tekintettel, amely arra késztet több támogatottat, hogy megváltoztassa kereskedelempolitikáját, promóciós stratégiáját és adott esetben más harmadik ország felé forduljon, az EU a harmadik országokba irányuló promóciós programok esetében az alábbi könnyítéseket vezeti be, illetve rugalmasságot biztosít a már elfogadott és folyamatban lévő programok esetében:
-    lehetőséget ad a már meglévő programok megvalósítási idejének meghosszabbítására, amely a három éves program ötévesre történő meghosszabbításán túl is tarthat, de legfeljebb 2023. október 15-ig;
-    a promóciós programban résztvevő termékek körét kiterjesztette szélesebb termékkörre, így a pezsgőkre és a gyöngyözőborokra;
-    az illetékes hatóság által jóváhagyott műveletek módosíthatóak: a támogatás kedvezményezettjei kérhetik a célpiac megváltoztatását akkor is, ha ez a változás módosítja a művelet eredeti célkitűzését. A változtatáshoz nem szükséges az illetékes hatóság előzetes jóváhagyása, de a támogatás kedvezményezettjének a tagállam által meghatározott határidőn belül be kell nyújtania a változásról szóló értesítést. A változásbejelentésnek megfelelően végrehajtott intézkedésekre - a megfelelő ellenőrzések után - jár a támogatás.

A hivatkozott rendelet (2020/419 EU bizottsági rendelet) itt elérhető el:


NAK/ dr. Sidlovits Diána

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei