Jogszabályi összefoglaló

Az Európai Bizottság megállapította a közvetlen kifizetésekre alkalmazandó kiigazítási arány mértékét a 2020-as naptári évre.


A mezőgazdasági válságtartalék létrehozását és annak módját uniós jogszabály írja elő (1306/2013/EU rendelet 25. és 26. cikk). Ez a közvetlen kifizetéseknek minden év elején az ún. pénzügyi fegyelmi mechanizmussal történő csökkentése révén jön létre, amelynek célja további támogatás nyújtása, arra az esetre, ha a mezőgazdasági ágazat számára a mezőgazdasági termelést vagy értékesítést érintő súlyos válság következik be.

Vannak esetek, amikor a piachoz kapcsolódó kiadások és a közvetlen kifizetések finanszírozása tekintetében meghatározott éves felső összeghatárok betartásának biztosítása érdekében a közvetlen kifizetésekre kiigazítási arányt kell meghatározni.  Ez akkor történik, amikor az adott közbenső összeghatár alá tartozó intézkedések finanszírozására vonatkozó előrejelzések azt mutatják, hogy egy adott pénzügyi évben az alkalmazandó felső összeghatárok túllépése várható.

A közvetlen kifizetések és a piachoz kapcsolódó kiadások 2021-es pénzügyi évre vonatkozó előzetes előrejelzései szerint 647,2 millió euro összegben kell alkalmazni a pénzügyi fegyelmi mechanizmust, beleértve a mezőgazdasági ágazatot érintő válságokra képzett tartalék folyó áron 487,6 millió eurós összegét is.

Annak érdekében, hogy a mezőgazdasági válságtartalékra elegendő forrást tudjanak elkülöníteni, a mezőgazdasági termelőknek a 2020-as naptári évben benyújtott támogatási kérelmek alapján teljesítendő, 2000 eurót meghaladó összegű közvetlen kifizetések összegét csökkenteni kell. A rendelet értelmében a 2020-as naptéri évben ez 2,140411 %-os kiigazítási arány alkalmazását jelenti.

Amennyiben a pénzügyi év végéig a mezőgazdasági krízistartalékot nem használják fel, az Európai Bizottság visszatéríti azt a tagállamoknak. Ezt követően a tagállam feladata, hogy a levont összegeket kifizesse a közvetlen kifizetésekre jogosult termelőknek.

A 2020-as naptári évre vonatkozó kiigazítási arány mértékéről az EB 2020/862 végrehajtási rendelete rendelkezik.


NAK/ Horváth Dóra

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Egységes kérelem

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Őstermelői adózás kalkulátor

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei