Jogszabályi összefoglaló

Módosul a dohány-kiskereskedők nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló rendelet.


A módosítás értelmében a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatók nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségéről, valamint a dohánytermékek árbejelentésének és árközzétételének részletes szabályairól szóló 406/2016. (XII. 10.) Korm. rendelet értelmező rendelkezései között dohánytermékek helyett már dohánygyártmányokra vonatkozó meghatározást találni.

Annak érdekében, hogy az érintett termékekre vonatkozó nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettséget egységesen lehessen teljesíteni, a dohánytermék-nagykereskedők vagy azok, akik az érintett terméket Magyarországon először forgalomba hozzák, kötelesek az érintett termék valamennyi fajtáját a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt-nél az adatszolgáltatásra kötelezett személyek bármelyike részére történő első értékesítést legalább 10 nappal megelőzően bejelenteni. A részvénytársaság az árközzétételi kötelezettséggel nem érintett dohánytermékek adatait az adatszolgáltatásra kötelezett személyek részére is regisztráció tudomásulvételét követő napon teszi közzé.

A kormányrendelet hatályba lépése napján még készleten lévő, kiskereskedelmi eladási árat tartalmazó adójeggyel ellátott dohánygyártmányok az adójegyen szereplő kiskereskedelmi eladási áron értékesíthetőek. Ettől eltérően szól a szabályozó azoktól a dohánygyártmányokról, melyek 2020. július 1-től árközzétételi kötelezettség alá esnek, ezek első árbejelentését 2020. június 26-án 10 óráig kell megtenni. Az így bejelentett árakat a vámhatóság 2020. június 30-án tette közzé.


(NAK(Pető Krisztina)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Egységes kérelem

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Őstermelői adózás kalkulátor

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei