Jogszabályi összefoglaló

2018. november 23-án jelent meg a Magyar Közlönyben a 2018. évi LXXXII. törvény az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról. A jogszabály a 2019-től alkalmazandó adózási szabályokat tartalmazza valamennyi adótörvényt kisebb- nagyobb mértékben módosítva.


A módosítás legfontosabb pontjait az alábbiakban foglaljuk össze.

Kisvállalkozások áfamentessége

A szabályozás eredményeképpen 8 millió forintról 12 millióra emelkedik a legkisebb vállalkozások áfamentessége. Ezzel lényegében az alanyi áfamentesség értékhatára megegyezik a kata választhatóságának értékhatárával. Az alanyi adómentességet akkor lehet választani, ha az adóalany árbevétele sem a naptári évet megelőző évben, sem pedig az adott naptári évben nem haladja meg a törvényben előírt értékhatárt.

A javaslat kiterjeszti a főállásúnak nem minősülő kisadózók körét a 25 évnél fiatalabb felsőoktatási intézményben tanuló vállalkozókra, arra az időszakra, míg tanulmányaikat szüneteltetik. Az említett személyeknek csak havi 25 ezer Ft adót kell fizetniük.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény módosítása

A módosítás új átmeneti rendelkezést iktat be, amely alapján a fiatal mezőgazdasági termelő számára a 2016-2018-as időszakban pályázat alapján nyújtott támogatások is a költségek fedezetére, fejlesztési célra adott támogatásnak minősülnek.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény módosítása

A módosítás lehetőséget biztosít csoportos társasági adóalanyiságra. A bevezetés fő célja a magyar társasági adóalanyok versenyképességének növelése és az adminisztrációs terhek csökkentése. Ezzel olyan kapcsolt hazai vállalkozások élhetnek majd, melyek között a többségi befolyás legalább 75%. A módosítás eredményeképpen a kapcsolt vállalkozások egymás között fel tudják használni a veszteségeiket, illetve további könnyítés, hogy a csoporttag vállalkozások egymás közötti ügyletei mentesülnek majd a transzferár-dokumentációs kötelezettség alól. Az új szabály alkalmazásához a 2019-es évben az érintetteknek 2019. január 15-ig kell erre vonatkozóan nyilatkozatot tenniük a NAV felé.

A december 20-ig elvégzendő adófeltöltés kötelezettségének szabályai enyhülnek a jövő évtől. A  maximális mulasztási bírság-mérték a felére csökken, ezen kívül további új szabály, hogy a befizetett előleg és az adóévi adó kilencven százalékának különbözete után maximum tíz százalék lehet a bírság.

A fogalomhasználat egységesítése egyéb jogszabályokban foglaltakkal szintén fontos részét képezi a jelenlegi módosításnak.

A jogszabály szövege ezen a linken érhető el.


(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei