Kölcsönös megfeleltetés

Közeledik az idei egységes kérelem beadása, így érdemes áttekinteni a követelményeket, előírásokat annak érdekében, hogy ne legyen probléma a támogatások teljes összegének elérésében.


Az alábbi támogatásokat már több éve igénylő gazdálkodók vélhetően jól ismerik a kölcsönös megfeleltetés (KM) előírásrendszerét, melyek be nem tartása valamennyi alább felsorolt és a gazdálkodó által igényelt támogatási összeg csökkentését eredményezheti.

Ezen támogatás-elvonás mértéke gondatlanság esetén 1-5, ismétlődéssel 15, míg szándékosság megállapítása következtében 20, de akár 100 % is lehet. További részletes információk a Kölcsönös megfeleltetés kézikönyvből érhetőek el. 

Mely támogatások esetében indokolt a gazdaság teljes területén a KM előírásrendszer fokozott megtartása?

A Vidékfejlesztési Program intézkedései közül az alábbiakra vonatkozik a KM:
- Agrár-környezetgazdálkodás
- Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, Ökológiai gazdálkodás fenntartása
- Natura 2000 mezőgazdasági területeken nyújtott kompenzációs kifizetések
- Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések
- A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás (kiskérődzők kapcsán indított új támogatás is)
- Erdő-környezetvédelmi kifizetések
- Erdősítés támogatása
- Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása
- Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások

Ezeken kívül továbbra is érintettek a KM rendszerben:
-    az összes közvetlen támogatás így a SAPS+zöldítés; termeléshez kötött támogatások stb.(kivéve a kistermelői támogatási rendszer),
-    Szőlő- és borpiaci intézkedések közül a szőlőültetvények szerkezetátalakítása és átállása, a zöldszüreti támogatás kifizetései, valamint
-    UMVP szerinti vidékfejlesztési támogatások (Mezőgazdasági területek erdősítése; Erdő környezetvédelmi intézkedése stb,)

Melyek is a KM főbb elemei?
-    Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) előírásai – 50/2008 FVM rendelet 1. melléklete
-    Jogszabályba Foglalt Gazdálkodási Követelmények (JFGK) – 13 követelménycsoport a természetvédelem, a környezetvédelem, a növényvédelem, az állatjelölés- és védelem, az állattenyésztésben történő hormonfelhasználás, a szivacsos agyvelőbántalmak elleni védekezés és az élelmiszerbiztonság területén – az Európai Parlament és Tanács 1306/2013/EU rendeletének II. melléklete

Konkrétabban a lényegi elemek, a HMKÁ előírások:
-    Vízvédelmi sávokra vonatkozó előírások
-    Öntözésre vonatkozó előírás
-    Felszín alatti vizek védelmére vonatkozó előírások
-    Minimális talajborítás fenntartására vonatkozó előírások
-    12%-nál nagyobb lejtésű területen történő gazdálkodás megkötései
-    Teraszok megőrzésére vonatkozó előírás
-    Vetésváltásra vonatkozó előírások
-    Tarló, nád és növényi maradványok égetésére vonatkozó tiltás
-    A védett tájképi elemek megőrzésére vonatkozó előírások
-    Kivágási tilalom (fa, sövény)

A több éve ismert előírások ellenére még mindig vannak tipikus hibák a Kincstár szerint, melyek a következők:
-    napraforgó önmaga utáni termesztése ugyanazon a területen,
-    a kukorica 3 évnél további termesztése ugyanazon a területen: vetésváltás szempontjából az összes kukoricafajta ugyanabba a kategóriába tartozik, kivétel a vetőmag termesztés céljából vetett hibridkukorica, ami 4 évig termeszthető, ha mindvégig vetőmag-kukorica volt adott területen.

A lényegi elemek a JFGK-esetében:
-    JFGK 1 - nitrát szennyezés elleni védelem
-    JFGK 2 - vadon élő madarak védelme
-    JFGK 3 - természetes élőhelyek védelme
-    JFGK 4 – élelmiszerbiztonság
-    JFGK 5 – hormonfelhasználás
-    JFGK 6 - sertések azonosítása és nyilvántartása
-    JFGK 7 - szarvasmarhák jelölése és nyilvántartása
-    JFGK 8 - juh- és kecskefélék jelölése és nyilvántartása
-    JFGK 9 - TSE elleni védekezés
-    JFGK 10 - növényvédő szerek kezelése
-    JFGK 11 - borjak védelme
-    JFGK 12 - sertések védelme
-    JFGK 13 - mg-i haszonállatok védelme

A fenti JFGK-követelmények sem újak, mégis vannak domináns, s folyamatosan visszatérő hibák. Mik is ezek?

JFGK 1 - nitrátszennyezés elleni védelem
Talajvizsgálati eredmény hiánya: Aműtrágyázott táblák vonatkozásában 5 évnél nem régebbi talajvizsgálati eredmény szükséges. További információk a Nitrát kézikönyvben érhetnek el.

JFGK 2,3 – a vadon élő madarak; a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelme
Kaszálási bejelentés hiánya: NATURA 2000 besorolású területen a kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 munkanappal írásban be kell jelenteni a működési területileg érintett nemzeti park igazgatóságnak.

JFGK7 – szarvasmarha-jelölés
Az egyedek tenyészetbe történő be- és kikerülésének megkésett bejelentése. Szarvasmarha-egyedek tenyészetbe történő bekerülését és onnan kikerülését jelenteni kell az adatbázis felé az eseménytől számított 7 napon belül.

Figyeljünk ezen apróságnak tűnő előírásokra, követelményekre, s ezáltal kifizetéseink sem csökkenek, illetve azok időben is érkeznek!


(NAK/Sztahura E.)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése