Környezetgazdálkodás

2020-ban április 6-tól indult az egységeskérelem-beadása, melyben több vidékfejlesztési támogatás kifizetése is igényelhető, így többek között az agrár-környezetgazdálkodás is. Az alábbiakban ezen támogatást igénylők számára ismételjük át az egyes előírásokat, melyek figyelembe vétele fontos, hogy a támogatás teljes összege biztosított legyen.


Az első cikkünkben a területek jelöléséhez kapcsolódó előírásokat taglaltuk, a másodikban a vetésszerkezeti aktualitásokat tekintettük. Jelen cikkünkben az ültetvények esetében figyelembe veendő egyes esetekről szólunk.

A kifizetési kérelem benyújtásakor ügyeljünk arra, hogy csak akkor adjunk be agrár-környezetgazdálkodási igényünket, ha a területen az ültetvény ténylegesen megtalálható.

Fontos ez, hiszen a kötelezettségvállalás 5 éve alatt lehetősége van a gazdálkodónak arra, hogy kivágja, majd újratelepítse ültetvényét. Azonban az alábbiakra ügyelni kell, hiszen tévesztés esetén igen súlyos szankciókra lehet számítani. Amennyiben a támogatást igénylő az adott évi egységes kérelem szankciómentes benyújtásának határidejéig újratelepítésre nem került ültetvény – de már legyen az újratelepítés bejelentése a kifizetési kérelem igénylése előtt benyújtva! - területére kifizetési kérelmet nyújt be; úgy a terület az AKG támogatásból véglegesen kizárásra kerül és a már igénybe vett teljes támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

Fontos még, hogy az adott évi ültetvény kivágás és telepítés bejelentésére vonatkozó kérelem beadásának a határideje az adott évi (2020) egységes kérelem szankciómentes benyújtásának határideje (május 15.). Az egységes kérelem szankciómentes benyújtásának határidejét követően benyújtott kérelmeket az Államkincstár a következő naptári évre (2021) veszi figyelembe.  Amennyiben a gazdálkodó azt tervezi, hogy pl. az alma helyett barackot telepít, azt csak úgy teheti meg – tehát eltérő ültetvénycsoportot tervez, más kifizetési összeggel –, ha az érintett kötelezettségvállalással érintett terület (KET) egészét kivágja, s az egészét az új ültetvénycsoporttal telepíti el. Természetesen ezt követően az alacsonyabb támogatási összegre lesz jogosult a gazdálkodó adott területre.

Amennyiben a kivágást követően az újratelepítéssel ugyanazon ültetvénycsoporton belül marad (alma-körte), úgy részleges kivágás és újratelepítés is lehet adott KET-en belül. Arra figyelni kell, hogy a KET-en belüli táblásításnál a minimális 0,25 ha-t érjük el, s adott tábla homogén legyen, azaz legalább 95%-ban egy növényfaj azonos vagy különböző korú egyedeiből álljon. A nem homogén ültetvény – kivéve hagyományos gyümölcsös – AKG-támogatásra nem jogosult. A kivágás és az újratelepítés tényét a kivágás illetve újratelepítést követő 15 naptári napon belül elektronikus úton be kell jelenteni a Kincstárnak. Ennek hiányában az érintett KET a támogatásból az 5 év vonatkozásában kizárásra kerül.

A kivágott ültetvényt a kivágás befejezését – nem a bejelentést! – követő 12 hónapon belül teljes egészében újra kell telepíteni. Amennyiben ez nem történik meg úgy az adott KET kizárásra kerül az AKG támogatásból.

Az ültetvény esetében újra nem telepítés esetén adott KET-re visszavonási kérelmet kell benyújtani a Kincstár felé elektronikus formában. Kedvező változás azonban az, hogy amennyiben a gazdálkodó nem tudja 12 hónapon belül az egész kivágott területet újratelepíteni, úgy nem kell az egész KET-et visszavonnia, mint korábban, hanem élhet a KET egy részének visszavonási lehetőségével. Ez esetben a visszamaradó, azaz az eltelepített ültetvény területét le kell mérni, s ezen poligonnal elektronikus úton részleges visszavonási kérelmet kell benyújtani a Kincstár felé. Csak az eltelepített egységre kérjen kifizetést fenti határidők figyelembe vételével. A 12 hónapon belül el nem telepített egység kizárásra kerül, s az arra eddig felvett támogatási összeget vissza kell fizetni.

Még egy lényeges momentum, hogy az AKG-ben a fa- és tőkehiány nem haladhatja meg a 15 %-ot, amennyiben ez magasabb érték, úgy a KET/tábla adott évi támogatására nem jogosult. Az AKG ültetvény is a megfelelő feltételekkel bevihető a termeléshez kötött támogatásba is.


NAK/Sztahura E.

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése