Környezetgazdálkodás

Módosult az Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés című (VP4-10.1.1-16 kódszámú és a VP4-10.1.1-15 kódszámú) felhívások dokumentációja.


Mindkét felhívás esetében enyhült a NAK által is jelzett túlzó szankció, miszerint, ha a vállalt „növényvédőszer-mentes tartós zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a bevitt terület kerületének legalább 25 %-án legalább 3 évig, legalább 3/6 méter szélességben” előírást 3 egymást követő évben a gazdálkodó nem tudta teljesíteni, úgy az érintett kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek egészét az AKG-támogatásból kizárták volna. Ehelyett 10 %-os támogatás-elvonásra kerül sor az érintett KET-ek területére vonatkoztatva.

A VP4-10.1.1-16 kódszámú támogatottaknál elfogadott a képzés, ha már a VP4-10.1.1-15 kódszámú felhívás keretében már volt képzésen.

A VP4-10.1.1-15 kódszámú felhívásba beemelték a területek elkülönítését: az ültetvények esetében elfogadott KET elkülönítése, ha az ültetvényen a közös sarokpontokon/töréspontokon természetes anyagú jelölő tárgy elhelyezésre kerül, amelynek jelölése a sarokpont jelölésének módjával megegyezően is történhet. Ez a következőképpen értelmezhető:
„Az ültetvények esetében a sarokpont jelölése úgy is történhet, hogy az ültetvény-támrendszer szélső sorának kezdő oszlopa mellé kerül kihelyezésre a sarokpont-jelölő tárgy azzal, hogy a területmérés kiindulópontja az ültetvényeknél meghatározott mérési szabályok figyelembevételével a sarokpont-jelölő tárgytól a meghatározott távolságban indul.”


NAK/Sztahura E.

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése