Környezetgazdálkodás

Fokozott figyelemre int az Államkincstár a VP AKG és ÖKO 2020. évi kifizetési kérelmek kapcsán.


Korábbi cikkünkben már jeleztük, hogy a VPAKG és ÖKO támogatottak számára a Kincstár elektronikus felületén elérhetővé tette az érintettek számára a 2020.április 4-ei (kizárással érintett kérelem esetén 2020. március 4-ei) dátumig aktualizált. Tehát ez alapján pontosítani szükséges az egységes kérelemben megjelenő poligonokat eltérés esetén.  Ezen túlmenően, az ezt követő változásokat csak az ügyfélkapus tárhelyükre való bejelentkezésükkel tudják nyomon követni, azaz ellenőrizni szükséges, hogy áprilistól kezdődően is kaptak-e hivatalos értesítést a támogatási jogviszonyuk módosulására vonatkozóan.

A támogatási jogviszonyuk részleges visszavonása, kötelezettségek átadása vagy átvétele, ültetvények esetében az ültetvénycsoport-váltás, illetve a kizárás ugyanis mind befolyásolják azt, hogy a 2020. évi egységes kérelemben milyen területeket és/ támogatói okiratokat vagy hasznosításokat kell szerepeltetniük a VP AKG/ÖKO támogatások keretében. Amennyiben az idei egységes kérelem már beadásra került, és azután kapott módosított támogatói okiratot a gazdálkodó, úgy szükséges utólagosan a kifizetési igénylést is módosítani ennek megfelelően.

Fontos ugyanis, hogy a táblarajzok az aktuális KET határoknak megfeleljenek. Amennyiben esetileg a régi, már megváltozott poligonra rajzolnak, s a táblák túlnyúlnak a módosított területek határvonalain, úgy túligénylés szankció, vagy egybeművelés esete realizálódhat, mely a támogatások csökkenéséhez, esetileg adott évi elvesztését is indukálhatja, ha a területeltérés mértéke eléri az ehhez szükséges mértéket!

Kérjük tehát, hogy ellenőrizzék le azt, hogy a végleges támogatói okiratban szereplő területek megegyeznek-e az egységes kérelemben szereplő területi értékekkel, s szükség esetén módosítsák a területi eltéréssel érintet KET shape file-ket.

A Kincstár figyelemfelhívás itt olvasható.


NAK/Sztahura E.

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése