Környezetgazdálkodás

Már lezárult egységes kérelem szankciómentes beadási időszaka, amiben több vidékfejlesztési támogatás kifizetése is igényelhető, így többek között az agrár-környezetgazdálkodás is, és utóbbi kedvezményezettek számára is hasznosak azok előírások, melyek figyelembe vétele fontos az adott évre járó kifizetés teljesítéséhez.


Korábbi cikkeinkben a területek jelöléséhez kapcsolódó előírásokat, majd a vetésszerkezeti aktualitásokat, továbbá az ültetvények illetve a horizontális gyep esetében figyelembe veendő egyes eseteket és az integrált növényvédelem előírásait ismertettük. Jelenleg néhány esetileg felmerülő kérdést ismertetünk.

Szántó tematikus előíráscsoportok esetében kötelező jelleggel elvárt, hogy az 5 éven belül legalább egyszer baktérium/zöld/istállótrágya kijuttatása valósuljon meg, de ugyanakkor lehetőség van plusz vállalásként még egyszer ezt teljesíteni. A kötelezően elvégzendő feladatok teljesítése alól mentesülnek azok a területek, ahol a kötelezettségvállalás időszaka alatt mindvégig évelő szálas, vagy zöldugar található. Azonban, ha szabad választás eredményeként is vállalta a gazdálkodó, úgy mindkettőt teljesíteni kell, ugyanúgy a vállalt középmély-lazítást. A trágyázás kötelező és vállalt teljesítést két külön évben kell teljesíteni.

A szántóföldi tematikus előíráscsoportok esetében, amennyiben az AKG-ba vitt szántó területen VP élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások támogatása (VP NTB támogatás) keretében gyep telepítés történik, úgy a terület valamennyi választott, továbbá a vetésszerkezetre, a tápanyaggazdálkodási-terv készítésére, zöldtrágyanövény-termesztésre, istállótrágya vagy baktériumtrágya kijuttatására, növényvédőszer-mentes táblaszegélyre, vetésszerkezetre, középmély-lazításra, valamint, partvonallal érintkező füves mezsgye kialakítására vonatkozó (kötelező) előírások betartása alól mentesül.

A VP NTB keretében elvégzett, gyeptelepítéssel érintett, ideiglenes gyep hasznosítású területekre kizárólag az adott előíráscsoport alapcsomag támogatási összege kerül kifizetésére – a választott előírásokra jutó összeg nem. A VP NTB keretében eltelepített ideiglenes gyep területe a vetésszerkezeti előírások vonatkozásában nem számítódik hozzá az 5 éves vetésszerkezeti alapértékhez. Az ideiglenes gyep hasznosítási kód csak VP NTB támogatás keretében telepített gyep esetén támogatható horizontális szántó tematikus előíráscsoport keretében.

Amennyiben az egységes kérelemben vegyes/keverék hasznosítási kód került bejelölésre a VP AKG területeken és a hasznosítás alábontásaiban jelölt növények összetétele megegyezik a pályázati felhívás szerinti szálas pillangós takarmánynövény összetételével, ez esetben a tábla „a vetésszerkezetben évente legalább 15 % szálas pillangós takarmánynövény, valamint legalább 5 % zöldugar tartása. / A vetésszerkezetben évente legalább 20% szálas pillangós takarmánynövény, valamint legalább 20% zöldugar tartása” választható előírás teljesítése szempontjából beszámítható a szálas pillangós takarmánynövény részarányba. Természetesen a szálas pillangós elfogadásához minden esetben alapkövetelmény, hogy a pillangós növények csíraszám-részaránya a keverékben elérje legalább a 25%-ot. A csíraszám a helyszíni ellenőrzés során a gazdálkodási napló alapján kerül leellenőrzésre.

Azon táblákat, melyeken a teljes gazdálkodási időszak alatt szántóföldi növénytermesztés zajlik, de ezen tevékenység ellenére is a terület állandó gyeppé minősülne (pl. füves lucerna, egyéb évelő takarmánynövény – kivéve tiszta lucerna/herefélék), úgy az a kötelezettségvállalás teljes időszaka alatt szántó hasznosítású területben marad. Szükség esetén változásvezetés indítható.


NAK/Sztahura E.

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése