Környezetgazdálkodás

A Magyar Államkincstár közzétette a 2020. évi egységes kérelemben bejelentett, a táblákkal szomszédosan elhelyezkedő, úgynevezett rendelkezésre álló EFA elemek (fás sáv, táblaszegély, vízvédelmi sáv) helyrajzi számait, melyeket a tulajdonos vagy vagyonkezelő nem tiltott le.


A zöldítéshez kapcsolódóan a 15 hektár szántóterületet meghaladó területtel rendelkezőknek 5 %-os ökológiai fókuszterületet (EFA elem) kell kialakítani a feltételek teljesítése érdekében. Az egyik lehetséges elem a gazdálkodó táblájával szomszédosan elhelyezkedő, nem támogatható területen lévő és rendelkezésre álló fás sávok, táblaszegélyek és vízvédelmi sávok.

Amennyiben a rendelkezésre álló területeket a gazdálkodó tárgyévben az egységes kérelmében bejelenti, úgy a gazdálkodó köteles az ökológiai jelentőségű terület tulajdonosának vagy vagyonkezelőjének erre irányuló felhívása esetén az adott ökológiai jelentőségű területen elvégezni a parlagfű és más veszélyes gyomok elleni védekezést a jogszabályban foglaltaknak megfelelően, elszállítani a szilárd hulladékot, és elvégezni a rágcsálók és egyéb állati kártevők elleni védekezést.

Az egységes kérelembe bejelentett területekre a tulajdonos adott év február 1-ig jelezheti a Kincstár felé, hogy területe EFA-nak nem elszámolható adott évben. A le nem tiltott és az egységes kérelemben igényelt rendelkezésre álló EFA elemeket a MÁK honlapján közzéteszi – a 2020. évi lista itt érhető el.


NAK/ Sztahura Erzsébet

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése