Környezetgazdálkodás

Néhány változás történt a növényvédő szerek használatára vonatkozó előírásokban. Továbbá az Európai Bizottság is új állásfoglalást adott ki ezzel kapcsolatban.


A zöldítés 2018. évi változásaival kapcsolatosan felhívjuk a figyelmet, hogy a zöldítés során EFA-ként elszámolni kívánt táblaszintű területeken a vetéstől betakarításig, illetve a kötelező fenntartási időszakban növényvédő szer használata nem megengedett. A korábbi iránymutatástól eltérően az Európai Bizottság állásfoglalása szerint a csávázott vetőmag alkalmazása sem megengedett, mivel annak elvetésével a magra juttatott növényvédő szer aktivizálódik és ugyanúgy jelen lesz a területen.

A növényvédőszer-használati tilalommal érintett időszakok ökológiai jelentőségű terület típusonként:
-    parlagon hagyott terület esetében: a pihentetés időtartama alatt (tárgyév jan. 1- aug. 31.);
-    ökológiai jelentőségű másodvetés esetében: a kötelező fenntartás alatt (vetéstől számított 60 nap);
-    nitrogénmegkötő növény esetében:
-    egynyári kultúra esetén: vetéstől betakarításig;
-    évelő kultúra esetén: termesztési időszak alatt;
-    termelés alatt álló erdőszélek mentén fekvő támogatható hektársáv: a sávon termelt növénykultúra vetésétől betakarításáig.

Az évelő nitrogénmegkötő kultúráktól eltekintve a fenti EFA-területeken nem megengedett a csávázott vetőmag alkalmazása. Az évelő nitrogénmegkötő növényeknél azonban a növényvédőszer-mentességet a termesztési időszak alatt (május 1-jétől szeptember 30-ig) kell biztosítani, amely időszak teljes tartamában az adott évelő növénykultúrának a területen kell lennie. Ez igaz a telepítés évére is, ezért a növénykultúra telepítésére tárgyév május 1. előtt kell, hogy sor kerüljön. Ez nem esik bele a növényvédőszer-használati tilalommal érintett időszakba, így ebben az egy esetben csávázott vetőmag is vethető.

A csávázott vetőmag alkalmazását a gazdálkodóknak az egységes kérelemben tett nyilatkozattal és gazdálkodói napló vonatkozó betétlapjainak vezetésével kell igazolnia, amelyet a Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzés keretében jogosult ellenőrizni.

Kérjük, hogy a zöldítésben elszámolni kívánt területeikre szánt vetőmag vásárlásánál a fenti szabályokra legyenek figyelemmel!


(NAK/Palakovics Szilvia)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok