Környezetgazdálkodás

Módosult a Vízvédelmi célú, nem termelő beruházások: létesítmények kialakítása, fejlesztése című pályázati felhívás.


Felhívjuk a figyelmet, hogy változtak a VP4-4.4.2.1-16 kódszámú – Vízvédelmi célú, nem termelő beruházások: létesítmények kialakítása, fejlesztése – pályázati felhívás 3. fejezetében az építési normagyűjtemény alkalmazásával kapcsolatos szabályok.

Építési projekt esetében a támogatási és kifizetési kérelem vonatkozásában a Kincstár honlapján közzétett építési normagyűjtemény (a továbbiakban: ÉNGY) alkalmazandó:
-    A támogatási kérelem benyújtásakor érvényes ÉNGY-ben szereplő tételek azonosítója szerint történik a költségvetés megtervezése és a kifizetési kérelemhez kapcsolódó elszámolás is. Ha ezen ÉNGY nem tartalmazza az adott építési tételt, akkor a következő olyan hatályos ÉNGY-t kell alkalmazni, amelyben szerepel.
-    2017. december 1. előtt benyújtott kifizetési kérelem esetében a támogatási kérelem benyújtásakor hatályos ÉNGY szerinti referenciaárakat kell alkalmazni. Ha ezen ÉNGY nem tartalmazza az adott építési tételt, akkor a következő olyan hatályos ÉNGY-t kell alkalmazni, amelyben szerepel.
-    2017. december 1. napjától benyújtott kifizetési kérelem vonatkozásában a kifizetési kérelem benyújtásakor érvényes ÉNGY referenciaárakat kell alkalmazni.

A felhívás „3.4.2. Mérföldkövek tervezéssel kapcsolatos elvárások” című pontjában törölték azt a szabály, amely szerint a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 6 hónapon belül a kedvezményezett köteles elszámolni a megítélt támogatási összeg legalább 10%-ával.

Az „5.6. Elszámolhatóság további feltételei” című pontját kiegészítették azzal, hogy a kedvezményezett köteles betartani a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 90. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt elszámolási kötelezettséget, amely szerint az irányító hatóság a támogatási szerződéstől elállhat, vagy a szerződés felbontását kezdeményezheti, ha a kedvezményezett a szerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül a támogatás igénybevételét nem kezdeményezi, kifizetési igénylés benyújtásával a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását nem igazolja és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki.

A felhívás és mellékletei ezen a linken találhatók.


(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok