Környezetgazdálkodás

A víz okozta talajpusztulás komolyan befolyásolja a termelés hatékonyságát, ezért a gazdálkodás során nem hagyható figyelmen kívül. Itt is a megelőzés a legfontosabb, és ezt egy pályázat is segíti.


Azon területeken, ahol az adott tábla komolyabb erózióveszélynek van kitéve, már nem elegendő az általános agrotechnikai eljárás, ott komolyabb műszaki megoldások alkalmazása válhat szükségessé. Az erózió elleni műszaki beavatkozások célja a csapadék lefolyási irányának, intenzitásának irányítása, a lefolyó víz negatív hatásának mérséklése, illetve a már kialakult károk növekedésének megakadályozása. A talajvédelmi műszaki létesítményeknek több fajtája is van, ilyen például a sánc, a terasz, a gát, a különféle vízelvezetők, vízmosáskötések és övárkok.

A sánc a terep mesterséges, átművelhető hullámosításával a lejtő hosszát csökkenti, míg a terasz kialakításával a terep esésén lehet javítani. Ezekkel a megoldásokkal szabályozható a csapadék lefolyása, a terület könnyebben művelhetővé válik. A gátak funkciója kettős: egyrészt a hordalék megfogására, másrészt a mederesés csökkentésére, az árok továbbnövekvésének megakadályozására valók. Az övárkok legfontosabb célja, hogy a magasabb fekvésű területekről lefolyó és a védendő területet elárasztással fenyegető vizek összefogását és a terület határain kívüli elvezetését szolgálja.

Fontos hangsúlyozni, hogy az erózióvédelmi szempontból megvalósított műszaki beavatkozásoknak komplexnek kell lenniük, esetenként több műszaki megoldást kell kombinálni, és a tervezésnél az erózióval veszélyeztetett terület tágabb környezetét, így az egész vízgyűjtő területet kell figyelembe venni.

Az erózió megelőzését a VP4-4.4.2.1-16: Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: létesítmények kialakítása, fejlesztése elnevezésű pályázat is segíti. A felhívás célja a területi vízvisszatartás elősegítése, az éghajlatváltozással összefüggő problémák kezelése, valamint vizeink mennyiségi és minőségi védelme. A beruházások csökkentik a felszíni vizeket érő eróziós, deflációs hatásokat, mérséklik a kijuttatott anyagok lemosódását, ezáltal jobb vízellátású terület kialakítását eredményezik.

A felhívás keretében a támogatható tevékenységek köre: területi vízvisszatartást szolgáló vízi létesítmények kialakítása, fejlesztése, a mélyfekvésű, vízvisszatartásra alkalmas területeken; rrózió elleni védelmet biztosító létesítmények kialakítása, fejlesztése (terasz, sánc, padka, bakhát, rőzsefonat, talajfogó gát, gyepes gyűjtőárok).

A rendelkezésre álló keretösszeg 1,38 milliárd Ft. A támogatás 90%-os támogatási intenzitású. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege projektenként: területi vízvisszatartást szolgáló vízilétesítmények kialakítása, fejlesztése esetén: maximum 810 000 eurónak megfelelő forint összeg; erózió elleni védelmet biztosító létesítmények kialakítása, fejlesztése esetén: maximum 810 000 eurónak megfelelő forint összeg.

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. március 1-től 2019. március 1-ig van lehetőség. A következő értékelési határnapok: 2018. június 1., 2018. szeptember 3., 2018. december 3., 2019. március 1.


(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok