Környezetgazdálkodás

Módosult a „Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: létesítmények kialakítása, fejlesztése” című (VP4-4.4.2.1-16 kódszámú) felhívás dokumentációja.


A pályázati felhívás célja a területi vízvisszatartás elősegítése, a víz mennyiségi és minőségi védelmének biztosítása.
A felhívás keretében a támogatható tevékenységek köre az alábbi:
a)    Területi vízvisszatartást szolgáló vízi létesítmények kialakítása, fejlesztése, a mélyfekvésű, vízvisszatartásra alkalmas területeken (vízkormányzási művek, vízvisszatartásra szolgáló műtárgy, vízvisszatartásra alkalmas terület, átművelhető lokalizációs töltés kialakítása).
b)    Erózió elleni védelmet biztosító létesítmények kialakítása, fejlesztése (terasz, sánc, padka, bakhát, rőzsefonat, talajfogó gát, gyepes gyűjtőárok)

A módosítás szerint (3.3. fejezet) a vízvisszatartást szolgáló területen összegyűlt víz öntözésre használható, az alábbi mondat törlésre került: „a vízvisszatartást szolgáló területen összegyűlt víz, továbbá a kialakított vízvisszatartást szolgáló létesítmény öntözésre nem használható”.

Támogatási kérelmet a módosítás szerint azon aktív mezőgazdasági termelők nyújthatnak be (4.1. fejezet), akik vagy amelyek:
·    az Államháztartásról szóló törvény értelmében átlátható szervezetnek minősülnek,
·    az MÁK által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben szerepelnek és bejelentette a vállalkozása a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítését és fizetési számlaszámát, annak devizanemét.

Az alábbi két pont már nem szerepel a feltételek között, ezek került törlésre (4.1 fejezet):
a)    pont vonatkozásában: akiknek a célterületbe bevonni kívánt területeik a MePAR-ban foglalt belvíz veszélyeztetett területek területi lehatárolásában érintettek;
b)     pont esetében a beruházással érintett földrészlet vonatkozásában: mechanikai szakvélemény általi alátámasztással rendelkeznek, valamint túlzott mennyiségű csapadék, vagy mederből kilépő víz által okozott vízkárra vonatkozó vízügyi igazolással rendelkeznek, melyet a területileg illetékes vízügyi igazgatási szerv állít ki.

A támogatás (5.1. fejezet) továbbra is forintban kerül kifizetésre, azonban az euro/forint átváltási arány nem a kifizetés igénylés évének január 1-jén, hanem a folyósítás évének január 1-én fennálló Európai Központi Bank középárfolyama szerint kerül meghatározásra.

A támogatási kérelmek benyújtására 2019. március 1. napjáig van lehetőség, a következő értékelési határnap 2018. június 1.

Pályázat elérhető itt.

(NAK)

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei