Közös Agrárpolitika

Az Európai Uniónak továbbra sincsen jóváhagyott költségvetése a 2021–2027-es időszakra, emellett még a KAP reformcsomag sem végleges. Ez persze nem jelenti azt, hogy a tagállamok addig kényelmesen hátradőlhetnek, hiszen a következő hét évre szóló agrártámogatások tervezése rengeteg előkészületet igényel.


Idén  egy  izgalmas,  várokozással  teli  és  egyben  rendkívül  dolgos  évnek nézünk elébe, hiszen az elkövetkezendő időszak a KAP Stratégiai  Terv  kidolgozásáról  fog  szólni.  Ennek   előkészületei   már   tavaly   nyáron megkezdődtek, amikor is az Agrárminisztérium   létrehozta   a   KAP  tervezési  munkacsoportot  és  az almunkacsoportokat (KAP I. és II. pillér,  kockázatkezelés,  szektorális  intézkedések,   AKI-s,   monitoring,   agrárkörnyezet  és  klíma).  Ezekben  a  Nemzeti  Agrárgazdasági  Kamara együttműködő szakértő szervezetként  vesz  részt.  A  munkacsoport  felel tehát azért, hogy a KAP-támogatások   céljait   és   intézkedéseit   meghatározza  a  következő  7  éves  ciklusra, mind a közvetlen támogatások,   az   ágazati   intézkedések,   valamint a vidékfejlesztési források vonatkozásában.

A munkacsoporttagság mellett a NAK  más  formában  is  részt  vesz  a  tervezésben.  Az  Agrárminisztériummal  kötött  stratégiai  megállapodás  alapján  a  szervezet  felel  a  társadalmasításért,  vagyis  azért,  hogy az agrár-, erdészeti és élelmiszerszektoron  belül  bevonja  a  KAP  Stratégiai Terv elkészítésébe a társadalmi,  ágazati  szereplőket  is.  A gyakorlatban  ez  azt  jelenti,  hogy  már a tervezés kezdeti fázisában – tehát  az  ágazati  helyzetelemzések  és  az  igényfelmérés  kialakításakor  – párbeszédre invitáljuk az osztálytagokat,  hogy  az  ágazatok  problémáit  velük  együtt  tárjuk  fel.  A  termelőknek  így  lehetőségük  nyílik  arra,  hogy  elmondják  véleményüket,  és  ezáltal  hatással  legyenek  a  következő   időszak   őket   érintő   támogatáspolitikájára. Az  ágazati  helyzetelemzéseket  az  Agrárgazdasági  Kutatóintézet  készíti elő, amelynek tartalmáról az úgynevezett  KAP  tervezési  workshopok  keretében  folytatnak  vitát.  A társadalmasítás  első,  helyzetelemzést  érintő  szakaszában  21  KAP tervezési workshop megtartására került sor az alábbi szakterületek  bevonásával:  tej,  gyógynövény,  juh  és  kecske,  szántóföldi  növénytermesztés,  hajtatott  kertészet,  díszkertészet, szabadföldi zöldségtermesztés  és  -feldolgozás,  vetőmag-szaporítóanyag,  sertés,  gyümölcs,  marha,  kistermelői,  együttműködési  és  helyi  kezdeményezések, baromfi, biomasszaalapú gazdaság,  szőlészet-borászat,  élelmiszeripar-feldolgozók,  AKI-s,  erdészet,  fiatal  gazda,  TÉSZ-TCS,  környezet- és klímavédelem.

A helyzetelemzések véglegesítését követően kerül majd sor a 9 +  1 specifikus  célkitűzésre  elkészített  SWOT-elemzés   összeállítására,   amely az alapját fogja képezni a tervezés  következő  lépéseként  meghatározandó   igényfelmérésnek.   Természetesen  ebben  a  fázisában  – várhatóan 2020 tavaszán – megszervezzük   az   igényfelmérésre   vonatkozó  műhelymunkákat  is  a  társadalmi  és  ágazati  szereplők  bevonásával. A pontos beavatkozások  a  hozzájuk  rendelt  támogatási  összegekkel 2020. második felében kerülnek majd kidolgozásra. Tavaly  ősszel  már  biztossá  vált,  hogy 2021. átmeneti év lesz, hiszen az   erre   vonatkozó   jogszabályi   javaslatokat  2019.  október  31-én  tette  közzé  az  Európai  Bizottság.  Ezzel párhuzamosan folynak a tárgyalások  a  KAP -jogszabályokról,  amelyek   elfogadását   2020.   év   végére  datálják.  A  KAP  munkacsoport  ekkorra  tervezi  a  Stratégiai  Terv  véglegesítését  is,  amelyet  a  benyújtást  követően  a  bizottságnak még el is kell fogadnia. Egyelőre tehát  nem  tudni,  hogy  pontosan  milyen eszközök, mekkora forrással állnak majd a termelők rendelkezésére  a  következő  időszakban,  de  azon  dolgozunk,  hogy  azok  minél  inkább  a  magyar  gazdák  érdekeit  szolgálják.


(NAKlap, 2020. február – Horváth Dóra)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei