Közös Agrárpolitika

Az Európai Zöld Megállapodásról (EGD) szóló közleményben az Európai Bizottság elkötelezte magát egy új körforgásos gazdaság cselekvési terv elfogadása mellett, amelyet 2020 márciusában kell közzétenni. A kezdeményezés célja az átmenet felgyorsítása, és egy sor kezdeményezést fog előterjeszteni a termékek életciklusa mentén, és elsősorban az erőforrás-igényes ágazatokra irányul majd.


A következő pontok relevánsak lehetnek a mezőgazdasági és erdészeti ágazat számára:

1. Termelés és fogyasztás: Az ipar mobilizálása és a fogyasztók szerepének növelése a körkörös gazdaságban

1.1 Fenntartható és körkörös termékek tervezése

A Bizottság egy fenntartható termék keretkezdeményezést fog előterjeszteni, amely biztosítja, hogy a termékeket fenntarthatóságra és körkörösségre, valamint a teljes életciklus során a környezeti és társadalmi hatások csökkentésére tervezik összehasonlítható és ellenőrizhető adatok alapján.

Digitális technológiákra van szükség a termékkel kapcsolatos adatok kezeléséhez, ám kulcsfontosságú az adatok minősége, relevanciája és elérhetősége. Ezzel összefüggésben egy európai körkörös adatteret fognak kidolgozni.

A Digitális Európa program forrásait fogják mozgósítani az adattér, a termékek címkézése és az ezekre épülő egyedi projektek fejlesztésének támogatására.


1.2 A fogyasztók és az állami vásárlók szerepének növelése

A Bizottság jogalkotási javaslatot fog előterjeszteni, amely előírja a társaságok számára, hogy a környezeti teljesítményre vonatkozó állításokat a termék és szervezet környezeti lábnyoma (PEF/OEF) módszereinek használatával igazolják.

A Bizottság meg fogja erősíteni az uniós ökocímke szerepét a környezeti kiválóság termékei vonatkozásában.


2. Kevesebb hulladék, több érték

A hulladékokra vonatkozó jogalkotási menetrend összehangolása a hulladékkeletkezés megelőzése és a körforgás előmozdítása érdekében.

A Bizottság meg fogja erősíteni a csomagolásra vonatkozó alapvető követelményeket a csomagolásról és a csomagolási hulladékokról szóló irányelv keretében.

A 20%-os élelmiszerpazarlási szintet Európában prioritásként kell kezelni. Az élelmiszer-pazarlás mérésére szolgáló módszertan bevezetését követően, valamint a tagállamoktól származó, 2021-ig felülvizsgálandó adatok alapján célkitűzéseket fognak meghatározni, és intézkedést fognak bevezetni az ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak elérésére irányuló uniós kötelezettségvállalásokkal összhangban. További hulladékkeletkezés megelőzési intézkedéseket, mint például célokat, ösztönzőket, információk és bevált gyakorlatok megosztását fogják mérlegelni a megvalósíthatósági értékelés alapján.


3. A körkörösség lehetővé tétele az értékláncokban és az ágazatokban

3.1 A biomassza, a víz és a talaj körkörös felhasználása

A körkörös gazdaság cselekvési tervben szereplő kezdeményezések hozzá fognak járulni a termelési és fogyasztási szokások biológiai sokféleségre gyakorolt negatív hatásainak csökkentéséhez. Különösen a fenntartható termékekkel kapcsolatos kezdeményezés fogja ezt célozni. A biológiai sokféleséggel kapcsolatos hatásokat jobban fogják integrálni a PEF módszerekbe.

Annak érdekében, hogy elérje az EGD-ben foglalt célt, miszerint 2050-re „ne legyen nettó földfoglalás” és a talajdegradáció-semlegesség 2030-ra való elérésére vonatkozó fenntartható fejlődési célkitűzést, a Bizottság elő fogja mozdítani az elhagyott vagy szennyezett barnamezők rehabilitációját, valamint a szennyezett talajok szennyeződésmentesítését a zöldmezők előtt.

A termelőtől a fogyasztóig körkörös megközelítéseket fog javasolni a fenntarthatósági kihívások kezelésére a lineáris élelmiszerrendszerekben olyan erőforrások felhasználása során, mint a föld, a tápanyagok, a víz, a vegyszerek, stb. A Bizottság együtt fog működni az élelmiszerellátási lánc szereplőivel körkörösebb élelmiszer-termelést és kiskereskedelmi gyakorlatokat célzó kötelezettségvállalások érdekében.

Az európai alapok segíthetnek a körkörös biogazdaságban rejlő lehetőségek kiaknázásában, ami a hulladék csökkentése és a lépcsőzetes biomassza-felhasználás révén kibővíti a rendelkezésre álló erőforrások bázisát. A Bizottság fel fogja mérni, hogy a biomassza lépcsőzetes felhasználásának elve bevezethető-e a vonatkozó politikákba, és hogyan.

A mezőgazdasági létesítmények fenntarthatóságának fokozása érdekében elő kell mozdítani a regeneratív gazdálkodást és a körkörös üzleti modelleket. Ezenkívül az alapok támogatni fogják a biohulladék és a maradékok alapanyagként történő felhasználását bioalapú termékek és energia előállításához, valamint a helyi biofinomítási rendszerekhez.

A biodiverzitási stratégia részeként a Bizottság integrált tápanyag-gazdálkodást fog kidolgozni. A Bizottság mérlegelni fogja a szennyvíziszap-irányelv felülvizsgálatát annak érdekében, hogy maximalizálja hozzájárulását a körkörös gazdasághoz és a talajvédelem fokozásához.

Az új víz-újrafelhasználási rendelet ösztönözni fogja a víz mezőgazdaságban való újrafelhasználására vonatkozó körkörös megközelítéseket. A Bizottság intézkedései meg fogják könnyíteni a víz újrafelhasználását többek közt az ipari folyamatokban is.


4. Műanyagok

A Bizottság javasolni fog egy keretet annak biztosítására, hogy a bioalapú műanyagok beszerzése és felhasználása valódi környezeti előnyökkel járjon.


5. Átfogó intézkedések

A méltányos átállást szolgáló alap különösen a klíma-semleges gazdaságra és társadalomra való áttérés által leginkább érintett embereket és régiókat fogja támogatni. Egyik prioritási területe a körkörös gazdaságra való áttérés lesz.

Az európai körkörös gazdaság érdekelt feleinek platformja továbbra is az a hely lesz, ahol az érdekelt felek információcserét folytathatnak és inspirációt szerezhetnek. A platform élvezni fogja egy új irányítási modell előnyeit, az ágazati cserék jobb befogadása érdekében.

A taxonómiai rendelet és a körkörös gazdaságról szóló közelgő, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elő fogja segíteni egy közös nyelv létrehozását, segítve a körkörös projektek értékelését a megújult fenntartható pénzügyi stratégia összefüggésében.

A körkörös gazdaság pénzügyi támogatási platformja továbbra is kezelni fogja az ismeretek hiányosságait, és útmutatást kínál a körkörös ösztönzőkkel és kockázatokkal kapcsolatban.


(Forrás: EB  - Dr. Laczkó András/NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei