Mezőgazdasági termelés

Az egységes kérelem benyújtási időszaka alatti károk bejelentésével kapcsolatos tudnivalók.

 

Felhívjuk a gazdálkodók figyelmét, hogy az egységes kérelem közeledő benyújtási időszaka alatt a végrehajtási rendelet (27/2014. (XI. 25.) FM rendelet) lehetővé teszi azt, hogy ha a mezőgazdasági káresemény a tárgyév április 1-je után következik be és a kárbejelentésre nyitva álló határidő az egységes kérelem szankciómentes benyújtására nyitva álló időszakban telik le, akkor a kárbejelentés az egységes kérelem szankciómentes benyújtására előírt határidő utolsó napjáig tehető meg.

A 2020. évi kárenyhítési évre vonatkozóan, a törvényi előírásoknak megfelelően a téli fagykár bejelentése 2020. április 15-ig tehető meg a Magyar Államkincstár MKR felületén. A falugazdászok a tagok rendelkezésére állnak a kárbejelentésekkel kapcsolatos ügyintézésben.

 

(NAK/Mátyus Kornél)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése