Mezőgazdasági termelés

A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint a 2020. évi egységes kérelem beadására szolgáló kitöltési felület várhatóan 2020. április 6-án nyílik meg. 2020-ban 43 jogcímre, intézkedésre lehet igényelni, bejelentést tenni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni.


Egységes kérelmet (EK2020) kizárólag azon ügyfél vagy képviselője nyújthat be, aki a kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélnek minősül a Magyar Államkincstár ügyfélnyilvántartási rendszerében (rendelkezik ügyfélazonosítóval). A kérelmeket kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet beküldeni Kincstár erre rendszeresített elektronikus felületén (vagy az ügyfélnek, vagy a meghatalmazottjának rendelkeznie kell ügyfélkapuval). Ahhoz, hogy új meghatalmazottnak elektronikus úton tudjon meghatalmazást adni, a meghatalmazónak rendelkeznie kell a Kincstár által generált jelszóval.

A MÁK javasolja, hogy a rendkívüli vészhelyzetre tekintettel, amennyiben van rá mód, még márciusban vizsgálják felül, hogy az egységes kérelem benyújtásának ügyfélnyilvántartási feltételei teljesülnek-e:
-    az ügyfélnyilvántartási rendszerben nem kérelemre nyilvántartásba vett (ügyfélazonosítóval nem rendelkező) kérelmezők igényeljék meg a beadáshoz szükséges ügyfél-azonosítót;
-    amennyiben a meghatalmazó nem rendelkezik jelszóval, vagy korábbi jelszavát elfelejtette, úgy új meghatalmazás elektronikus úton történő benyújtásához igényeljenek jelszót;
-    amennyiben nincs egységes kérelemre, vagy valamennyi hatósági eljárásban való teljes körű képviseletre érvényes meghatalmazásuk, akkor  nyújtsák be a meghatalmazás nyilvántartásba vétele iránti kérelmeket.


(forrás: MÁK )

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése