Mezőgazdasági termelés

A SMARTER projekt (Small Ruminants breeding for Efficiency and Resilience) címmel most elinduló cikksorozatunkkal a HORIZON2020 program keretében támogatott, 4 éves nemzetközi projekttel kapcsolatos hasznos információkat kívánunk megosztani.

 


A 2018 novemberében indult és 2022 októberéig tartó SMARTER projekt célja annak tanulmányozása, hogy a genetikai szelekció hogyan segítheti elő a kiskérődző-ágazat hatékonyságának növelését, valamint a juh- és kecskefajták ellenálló-képességének fokozását természetes környezetükben, valamint  a természetes környezettől eltérő, különféle viszonyok széles skáláján.

Saanen-völgyi kecske

 

A többszereplős, a Francia Nemzeti Mezőgazdasági, Élelmezési és Környezetvédelmi Kutatóintézet (French National Research Institute for Agricultural, Food and Environment – INRAE) által koordinált HORIZON2020 EU-projekt teljes költségvetése 7 millió euró/4 év.

A SMARTER projektben tíz európai országból és három Európán kívüli országból összesen 27 partner vesz részt, ebből 14 egyetem és kutatóintézet, 3 projekttervező- és technológiatranszfer cég, 7 tenyésztő egyesület, 2 nemzetközi szervezet és 1 tenyésztő. A projektmunkába a fentieken túl számos szakmaközi szervezet, kutatási és technológiai vállalat, sajt- és tejipari szervezet, továbbá takarmányozási, genetikai vizsgálatok végzésére és állategészségügyre szakosodott cég vesz részt. Magyarország részéről a Debreceni Egyetem Karcagi Kutatóintézete csatlakozott a projekthez partnerként, a projektmunkában Dr. Monori István tudományos főmunkatárs vezetésével kutatóintézeti szakemberek, valamint a Magyar Juh- és Kecsketenyésztők Szövetsége és a NAK a szakértői, továbbá gyakorló juhtenyésztő gazdák vesznek részt. A programban résztvevő szervezetek teljes listája itt található.

A nemzetközi projektbe 5000 tenyésztő, 46 juh- és kecske fajta összesen 1,5 millió egyede kerül bevonásra és a program keretében az összegyűjtött információknak, projekteredményeknek megközelítőleg 30 érintett kiskérődző-ágazati szereplő részére történő terjesztése valósul meg.

A projektindítóra 2018. november 7-8-án került sor, amelynek a franciaországi INRA kutatóközpont (Toulouse, Midi-Pyrénées) adott otthont. Az ülés keretében az Európai Bizottság és az INRA tudományos irányításáért felelős képviselői hivatalosan is elindították a projektet. A projekt nyitórendezvényének programjain 27 partnerszervezet összesen 70 képviselője volt jelen. A plenáris ülés valamennyi résztvevő részére lehetőséget biztosított arra, hogy megismerje a projekt főbb célkitűzéseit, stratégiai elemeit. Ezt követően, 2018. november 8-9-én úgynevezett tenyésztői találkozókra került sor, melynek keretében bemutatkozott a tíz európai partnerország tenyésztőszervezete, és a terepi kirándulások keretében a résztvevők betekintést kaptak a Pireneusokban alkalmazott tenyésztési gyakorlatokba, a tejelő juhgazdaságokban alkalmazott gazdálkodási módokba.

Az első SMARTER ülés 2019. november 26-29. között került megrendezésre, melynek az Edinburgh-i Egyetem Roslin Intézete adott otthont. Az ülésen 27 partnerszervezet összesen 76 képviselője, valamint 16 további, a projektben érdekelt szervezet volt jelen. Az ülés keretében a projekt koordinátora részletes tájékoztatót tartott a projekt helyzetéről és az első év végén elért eredményekről, továbbá ismertette a projekt második évére tervezett legfontosabb tevékenységeket és a főbb események dátumait. Ezt követően, a 2019. november 28-29-én megtartott juh- és kecskefarm-látogatások keretében a résztvevők betekintést kaptak az Egyesült Királyságban alkalmazott tenyésztési gyakorlatokba, valamint megismerhették a helyi tenyésztői szükségleteket.

Kérjük, kísérje figyelemmel cikksorozatunk későbbi, a projekthez kapcsolódó részeit is, melyekben további hasznos információkat kívánunk megosztani a projekttel kapcsolatos aktualitásokról, valamint az összegyűjtött tapasztalatokról.


Borovka Zsuzsa/NAK

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése