Mezőgazdasági termelés

Az előző évekhez hasonlóan az idei is június elején sor kerül a most beadott egységes kérelmek előzetes ellenőrzésére, mely a kérelmek pontosítását, illetve a szankciók elkerülését hivatott segíteni.


A már beadott egységes kérelmeket a Magyar Államkincstár adminisztratív úton ellenőrzi, és az esetlegesen tapasztalt hibákról, hiányosságokról elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül tájékoztatja az ügyfeleket, meghatalmazottjaikat/kamarai meghatalmazottjaikat. Az elektronikus úton, ügyfélkapura megküldött végzés nem számít szabálytalanságról való értesítésnek, így a megjelölt határnapig, de legkésőbb június 19-ig (ezt a napot is beleértve) lehet szankciómentesen javítani a Kincstár által megjelölt hibákat, hiányosságokat.

Az ellenőrzések kiterjednek a gazdálkodók eseti túligényléseinek feltárására, azok feloldására. Ezen túlmenően egyre fontosabbá válik az, hogy a gazdálkodók megfelelő helyre rajzolják területeiket, tehát ne legyenek rajzaik átfedésben 5%-nál vagy 0,1 hektárnál nagyobb mértékben. 2020-ban a kérelmezési adatok pontosságával kapcsolatos esetleges problémák feltárására egyéb, térinformatikai vizsgálatok eredményei is felhasználják, melyeket szintén feltüntetnek az előzetes ellenőrzésről szóló végzésben. A Kincstár figyelmeztet arra is, ha a tábla az igénylés szempontjából nem támogatható területre fed rá tolerancia felett.

Az ügyfelek értesítést kapnak arra vonatkozóan is, ha az igényelt támogatásoknál előírt kötelező mellékletek csatolása nem történt meg, azonban a melléklet tartalmi ellenőrzésére nem kerül sor (pl. gyepfeltörési engedély), és arról is, ha potenciálisan igényelhető jogcímre az ügyfél esetleg nem nyújtott be kifizetési kérelmet. Ez utóbbi esetekben a pótlásra kizárólag 2020. június 9-ig van lehetőség!

Fontos, hogy a benyújtás során ne a megszokottak alapján járjanak el, hanem gondosan tanulmányozzák a jelzett hibákat, problémákat!


NAK/Ribóczi E.

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése