Mezőgazdasági termelés

2017. június 16-tól a törvény kötelező szerződést ír elő a meggyfelvásárlásra, így a szabályozás előírásait az érintetteknek az idei meggyszezonban is alkalmazniuk kell.

 

A közelgő meggyszezonra való tekintettel a kamara felhívja a meggyfeldolgozók és -felvásárlók figyelmét, hogy a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény alapján szerződéskötési kötelezettség vonatkozik a feldolgozóipari meggy felvásárlására.

A szabályozás ugyanis 2017. június 16-tól bevezette a kötelező szerződéskötést a friss meggy magyarországi feldolgozására történő értékesítése esetében. A törvény 7/A. §-a szerinti fontosabb előírások következők:

1) A friss meggy Magyarországon történő értékesítésére irányuló szerződést a friss meggy feldolgozásáig írásba kell foglalni.

2) Az (1) bekezdés szerinti, határozott időre szóló szerződést legalább egyéves időtartamra kell megkötni. A határozatlan időre kötött szerződés rendes felmondással egyéves felmondási idővel szüntethető meg.

3) Az (1) bekezdés szerinti szerződés megkötésére a vevőnek kell írásbeli ajánlatot tennie az eladónak, amely ajánlathoz a vevő hat hónapig kötve van.

4) Az (1) bekezdés szerinti szerződésnek és az ajánlattételnek meg kell felelnie a 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (rendelet) 168. cikk (4) és (6) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

5) Az (1)–(4) bekezdésben meghatározott kötelezettség betartását a mezőgazdasági igazgatási szerv ellenőrzi. Amennyiben a mezőgazdasági igazgatási szerv megállapítja a kötelezettség megszegését, egy hónapos határidő kitűzésével felhívja a feleket a kötelezettség teljesítésére. A mezőgazdasági igazgatási szerv akkor alkalmaz szankciót, ha a felek a határidő elteltével sem teljesítik a kötelezettségeiket.

6) Ha a felek között nem jön létre megállapodás az (1) bekezdés szerinti szerződés megkötésére, a felek közötti közvetítésre a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara jogosult.

7)  A rendelet 168. cikk (5) bekezdésének rendelkezéseit a szövetkezetek mellett a gazdasági társaságokra is alkalmazni kell.

(nak.hu)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei