Mezőgazdasági termelés

Felhívás Békés, Csongrád, Tolna, Jász-Nagykun-Szolnok, Baranya megye mezőgazdasági gazdálkodói részére: a mezei pockok elleni vegyszeres védekezés során fokozott figyelemmel kell lenni a vadállomány, egyéb állatok, valamint az emberek védelmére!


A mezei pocok rendkívül szapora állat, egy pár szaporulata egy évben akár 150-200 egyed is lehet, azaz egy terület populációja képes megszázszorozni magát. A hosszú ősz, az enyhe, száraz, csapadékszegény tél és a korai tavaszodás kedvező feltételeket teremt a pockok számára. A tarlóhántás elmaradása, a területek ugaron hagyása, illetve a nem megfelelő talajművelés ugyancsak kedvező hatással van a mezei pocok felszaporodására. Ezen hatásokkal párhuzamosan pedig a mezei pocokra egyébként is jellemző a periodikusan hullámzó állománynagyság (tömegszaporodásból, majd a felszaporodott állomány összeomlásából álló ciklusok ismétlődése).

Gyengébb mezeipocok-fertőzöttség esetén a túlszaporodás megelőzése érdekében megoldást jelentenek a pockok természetes ellenségei, a ragadozó madarak. A termelők „T”-alakú ülőfák kihelyezésével segíthetik elő, hogy a ragadozók az adott táblából szerezzék be zsákmányukat, ezzel jelentősen csökkentve a mezei pocok állományt.

Komolyabb tömegszaporodás esetén a mezőgazdasági károk csökkentése érdekében viszont intenzívebb beavatkozás válhat szükségessé. 2018 őszén ilyen céllal engedélyezte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 300 tonna Redentin 75 RB rágcsálóirtó szer szükséghelyzeti forgalomba hozatalát és felhasználását a mezőgazdasági földhasználók számára mezei pocok elleni védekezésekhez Békés, Csongrád, Tolna, Jász-Nagykun-Szolnok, Baranya megye szántóföldi, kertészeti kultúrájú területén, lucernában és mezőgazdaságilag nem művelt területeken, ruderáliákon. A készítményt a regisztrált termelők 2018. szeptember 16-tól 2018. december 29-ig terjedő időszakban használhatják fel.

A szükséghelyzeti felhasználás feltétele az engedélyokiratban foglalt feltételek betartása, valamint növényvédelmi szakmérnök közreműködése, illetve felügyelete a regisztrációs adatlap összeállításában, az adatlapnak a területileg illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztály által történő előzetes jóváhagyatásában, továbbá a védekezés végrehajtásában. Ugyancsak elvárás, hogy a rágcsálóirtó szer felhasználásáról a gazdálkodó tájékoztassa a vadászatra jogosultat, akivel együtt gondoskodjanak a vadállomány lehetséges távoltartásáról, valamint a felhasználást követően kísérjék figyelemmel a vadállomány viselkedését.

A rágcsálóirtó szer felhasználásáról a jóváhagyott regisztrációs adatlapok adatai alapján az engedélyező hatóság nyilvántartást vezet, amely alapján ők is ellenőrizhetik a védekezés szabályos végrehajtását, illetve szankcionálhatják a jogszerűtlenségeket. A felhasználás során elvárt óvintézkedések célja az, hogy a kihelyezett rágcsálóirtó szer a vadállományban, más állatokban, valamint az emberek körében ne okozzon megbetegedést, illetve elhullást. Az előírások betartásával ezek kockázata minimálisra szorítható. Ellenkező esetben azonban rendkívüli károk keletkezhetnek, amelyért a felelősséget a szer felhasználója viseli.

A fentiekre tekintettel ezen felhívás útján is felhívjuk az érintett gazdálkodókat a Redentin 75 RB rágcsálóirtó szer felhasználása során az engedélyokiratban, illetve a fentiekben foglaltak felelős betartására.


(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei