REL együttműködés

Megjelent a „Termelői csoportok és szervezetek létrehozása” pályázattal kapcsolatos, a kifizetési kérelmekkel kapcsolatos irányító hatósági iránymutatás.

 

2018. október 15-én megjelent az EMVA Irányító Hatóság közleménye a „Termelői csoportok és szervezetek létrehozása” című (VP3-9.1.1-17 kódszámú) felhívás kapcsán. A közleményben az hatóság felhívja a támogatást igénylők, illetve a kedvezményezettek figyelmét a következő szabályokra. Azaz „kifizetési kérelmet az nyújthat be, aki támogatói okirattal rendelkezik vagy támogatási kérelmet nyújtott be, de jogerős támogatási döntéssel még nem rendelkezik, illetve az első kifizetési kérelmet a támogatási kérelem benyújtásával azonos év december 31. napjáig, a további kifizetési kérelmeket az adott támogatási év december 31. napjáig lehet benyújtani a Magyar Államkincstár elektronikus felületén.”

Fentiek értelmében az a termelői csoport, amely a támogatási kérelmét 2017-ben nyújtotta be, de ugyanezen évben kifizetési kérelmet nem nyújtott be, 2018. december 31-ig a 2017. évi, elismerés utáni éves értékesített termelése (termelési értéke) alapján tudja a második kifizetési kérelmét benyújtani. A 2018-ban támogatási kérelmet benyújtó, támogatói okirattal még nem rendelkező termelői csoportok az első kifizetési kérelmüket 2018. december 31. napjáig tudják benyújtani.

Az irányító hatóság hangsúlyosan felhívja a támogatást igénylők figyelmét arra, hogy az 1305/2013/EU rendelet 27. cikk (3) bekezdése értelmében a támogatás éves részletekben fizethető ki attól az időponttól számított legfeljebb öt éven keresztül, amikor a termelői csoportot elismerték. Felhívja továbbá a figyelmet arra us, hogy a támogatás éves részletekben kerül kifizetésre, úgy, hogy a részletek intenzitása folyamatosan csökken. Az elismerést követő 1. és 2. évben a támogatás mértéke az éves értékesített termelés 10 %-a, amely mérték minden további évben 1%-kal csökken. Ennek megfelelően az a termelői csoport, amely termelői csoportként történő elismerését 2016-ban szerezte meg, de 2017-ben kifizetési kérelmet nem nyújtott be, a maximális támogatási mértékre (10%) csak egyszer, 2018-ban (az elismerést követő 2. évben) jogosult.

A pályázati dokumentumok itt elérhetők.

 

(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei