Növénytermesztés

Bár a kora tavaszi fagykárok már megtörténtek, de a kárenyhítési rendszer működéséből adódóan még nem késő növénybiztosítást kötni az idei évben még várható, az adott növénykultúrára jellemző időjárási káreseményekre.


A március utolsó hetében és április első napjaiban az egész országra kiterjedő fagy elsősorban a kertészeti kultúrákban, különösen a gyümölcstermesztésben okozott károkat. Ezt segítette, hogy az enyhe, hómentes tél után február végétől március elejéig viszonylag meleg időszak következett, és ez a felmelegedés a szokásosnál előbbre hozta a virágzást. A mandula és a kajszi virágzása indult el leghamarabb, majd őket követte a cseresznye és az őszibarack.

Az idei fagykár több szempontból is különbözik a korábbi évek hasonló kártételeitől, ugyanis míg korábban egy erős lehűlés okozott általában károsodást, ez most rövid kéthetes időszakon belül két fázisban következett be, közötte pedig volt egy néhány napos újabb felmelegedés. A március végi után bekövetkező április elejei fagyok a még megmaradt virágokat is jelentősen befolyásolták. A fagykár így eltérő méreteket mutat fajonként és országrészenként. Az eltérést részben a termőtájanként bekövetkezett mértéke, részben a védekezés lehetősége határozta meg. A két egymást követő héten bekövetkezett éjszakai jelentősen alacsony hőmérsékletek összességében eltérő mértékben, de szinte minden gyümölcsfajt károsítottak, a legnagyobb a kajsziültetvényeket. A másik leginkább károsodott gyümölcs az őszibarack, míg utána a cseresznye következik. A károkat fajonként, fajtánként és termőtájanként csak néhány hét múlva, április végén lehet reálisan megbecsülni, de részkárok esetén akár a tisztuló hullás befejeződésig is várni kell a kár mértékének pontos meghatározására.

A Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer lehetőséget biztosít az agrárkárok online bejelentéséhez, a meghatározása szerint a bekövetkezett tavaszi fagy jól beazonosítható, pontszerű káresemény, amely egy adott naphoz kötődik, és ettől a naptól van a gazdálkodónak 15 napja a káresemény bejelentésére. A vonatkozó végrehajtási rendelet lehetővé teszi, hogy ha a mezőgazdasági káresemény, jelen esetben a tavaszi fagykár, április 1-je után következik be és a kárbejelentési határidő az egységes kérelem szankciómentes benyújtására nyitva álló időszakban telik le, akkor a kárbejelentés az egységes kérelem szankciómentes benyújtására előírt határidő utolsó napjáig tehető meg. Azaz a jelenleg zajló egységeskérelem-benyújtási időszak szankciómentes határidejéig, május 15-ig! Felhívjuk a gazdálkodók figyelmét, hogy, aki fagykárt észlelt az ültetvényein, jelentkezzen a falugazdásznál a kárbejelentések megtételének ügyében!

Bár a kora tavaszi fagykárok már megtörténtek, de a kárenyhítési rendszer működéséből adódóan még nem késő biztosítást kötni az idei évben még várható, az adott növénykultúrára jellemző időjárási káreseményekre. Ezzel a tavaszi fagy után igényelhető kárenyhítő juttatás maximális mértéke is elérhetővé válik. És ne felejtsük, a biztosítók adatai alapján a jégverés illetve az utóbbi években a vihar jelentik a legnagyobb kockázatot, melyek a szántóföldi kultúrákat is károsíthatják!


(NAK/Mátyus Kornél)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

 

 
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Ha Ön kamarai tag, akkor a belépést követően szakterületét, tevékenységét érintő személyre szabott információkat, híreket olvashat, illetve az e-Irodában ügyeket intézhet.

Amennyiben Ön még nem rendelkezik kamarai azonosítóval, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.


Lépjen be a kamarai azonosítója és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám