Növénytermesztés

Volt idő, amikor a biztosítást még a gazdasági szereplők többsége is “fehérgalléros huncutságnak” tartotta, valamiféle spekulációs pénzügyi szolgáltatásnak, amitől a becsületes ember jobb, ha távol tartja magát. Ezt a bizalmatlanságot azonban fokozatosan felváltotta a felismerés, miszerint a mindennapi életünk során adódó problémák megoldásának fontos eszköze lehet a biztosítás, amely védelmet nyújt a váratlanul bekövetkező események anyagi következményei ellen. 

 

Ma már biztosítást kötünk az életünkre, egészségünkre, utazásainkra, ingó és ingatlan vagyonunkra, és számos lehetőség adott a különböző szakterületeken is – így az agráriumban – biztosítással védeni értékeinket, legyen az termés vagy nagyobb értékű munkaeszköz.

Sokakat azonban épp ez a széles biztosítási kínálat, az ajánlatok átláthatatlansága riaszt el a biztosításkötéstől, és csak akkor kap észhez, amikor a baj már bekövetkezett. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) tagjai számára folyamatosan bővülő, minő­ségi szakmai szolgáltatásokat rendszeresített, ezek közé tartozik a biztosításközvetítés is, amelynek fő célja, hogy a leginkább testreszabott, agrárspecifikus biztosításokat kínálhasson a tagság részére. A NAK Biztosításközvetítő Kft. a Magyar Nemzeti Bank által engedélyezett biztosításközvetítő cégként működik és több biztosító - jellemzően az agráriumhoz köt­hető - biztosítási termékeinek értékesítését végzi. E szolgáltatásunk célja, hogy a kamarai tagok egy helyen találják meg a számukra leghasznosabb konstrukciót, és ugyanott, a falugazdász irodákban el is intézhessék ag­rárbiztosítási ügyeiket megbízhatóan, szakszerűen és gazdaságosan. A falugazdász-hálózat dedikált kollégái segítenek eligazodni az különböző biztosítások között, illetve kiválasztani a gazdálkodó számára legjobb biztosítási formát, tekintettel az olyan szakmai szempontokra, mint a termőhelyi adottságok, alkalmazott technológiák, szezonális időjárási hatások, gépek állapota, telephelyek elhelyezkedése, állaga. A szerződéskötés kedvező áron és azonnal megvalósítható, akár másnap kezdődő kockázatviseléssel.

A Kamara két fő területen ajánl biztosításokat tagjai számára: az egyik a növénybiztosítás, amely a gazdákat fenyegető leggyakoribb kockázatokra, a növények károsodására vagy megsemmisülésére nyújt védelmet; a másik a géptörés-biztosítás, amely a technikai fejlődés előretörésével az agrárgazdálkodásban egyre nagyobb számban foglalkoztatott mezőgazdasági gépeket és eszközöket fenyegető károk ellen nyújt hatékony védelmet.

 

Növénybiztosítás

A NAK Biztosításközvetítő Kft. szerződött falugazdászai közvetítésével az összes, Magyarországon működő mezőgazdasági biztosítással foglalkozó társaság bevonásával minden, köztermesztésben előforduló növényre, növényenként  akár kilenc káreseményre (jégeső, vihar, aszály, felhőszakadás, mezőgazdasági ár­víz, tűz illetve téli, tavaszi vagy őszi fagy) illetve azok tetszőleges kombinációjára köthető biztosítási védelem. A NAK Biztosításközvetítő Kft. segítségével kötött biztosítások előnye, hogy egyes esetekben az állam akár 65%-ban is támogatja a biztosítás díját.

A kamara tagjai számára kiemelkedő ajánlat a NAK Biztosításközvetítő és az egyik vezető agrárbiztosító megállapodása alapján az a biztosítási konstrukció, amely megdőléses viharkárok esetén felmerülő többletköltségekre, - kizárólag a NAK-on keresztül - egy egyedi záradék keretében nyújt kiegészítő fedezet a szántóföldi növényekre a jég- és vihar kockázatok együttes biztosítása esetén.

 

Géptörés-biztosítás

NAK Biztosításközvetítő következő egyedi megállapodása értelmében a - kizárólag a NAK Biztosításközvetítő Kft. közreműködői által kötött - kifejezetten a NAK-tagok számára nyújtott „Géptörés-biztosítás” a termelő-, illetve szolgáltatótevékenység közben bekövetkező nem kívánt eseményre kínál fedezetet. Ilyen például a termelő gép, berendezés kulcsalkatrészének (vagy egészének) törése vagy repedése, ami a további működés egészét megakadályozhatja és jelentős termelés kieséshez, illetve többletköltségekhez vezethet.

A NAK géptörés biztosítás segítségével a gazdálkodó minimalizálhatja a veszteségeket. A biztosítás technikai kockázatot is tartalmaz, amire a hagyományos vagyonbiztosítások nem terjednek ki, tartalmazza továbbá a javítás során felmerülő sürgősségi és extra költségeket is 200 000 Ft erejéig. A biztosítás fedezetet ad rázkódás, anyaghiba okán keletkező károk esetén, és a gép 10 éves koráig megköthető. Kiterjed olyan biztosítási eseményekre is, ahol a gép kezelőjének figyelmetlensége vagy anyaghiba okozta a károsodást, és fedezi a berendezés javításának illetve egy hasonlóval való pótlásának a költségeit, sőt szükség esetén a kölcsöngép díját is megtéríti. A NAK Biztosításközvetítő Kft. ajánlott biztosításaira gyors szerződéskötés lehetséges, akár kockázat elbírálás nélkül.

A géptörés-biztosítás új és/vagy használt gépek (szállítóeszközök, termelőgépek, nem önjáró munkagépek, egyéb gépek, berendezések) és munkagépek (önjáró vagy vontatott munkagépek és mezőgazdasági vontatók, vontatott vagy függesztett munkaeszközök) munkavégzés vagy tárolás során – belső és/vagy külső erőhatás miatt - balesetszerűen bekövetkezett törésére, repedésére nyújt fedezetet, amelyek a gép működésképtelenségét okozzák. Egy szerződésben legfeljebb 6 gép és 6 munkagép (amely azonos kockázatviselési helyhez tartozik) vonható be, gépenként maximum 60 millió forint egyedi értékben és használt gép/munkagép 10 éves koráig biztosítható (a biztosító kockázatviselése az eszköz 15 éves korát elérve szűnik meg). A géptörés-biztosítás nemcsak saját, hanem idegen tulajdonú (bérelt, lízingelt, kölcsönbe átvett) gépek esetén is alkalmazható, a biztosítási szolgáltatás fedezi a plusz költségeket (pl. sürgősségi javítások, expressz szolgáltatások stb.).

A NAK minden gazdálkodónak javasolja a NAK Biztosításközvetítő Kft.-nél a géptörés-biztosítás megkötését nagy értékű gépek és eszközök esetén, nemkülönben a növénybiztosítás megkötését a növénytermesztéssel foglalkozóknak. Használják ki a kamarai tagoknak járó fent említett előnyöket, speciális agrárbiztosítási ajánlatokat.

Aki gazdálkodik, és már érte jelentős anyagi kár előre nem látható természeti csapás, baleset miatt, pontosan tudja, hogy ilyenkor a veszteség többszörös. Egyrészt az azonnali kárral kell szembesülni, másrészt sürgősen megoldást kell találni a következmények orvoslására, biztosítani kell a munka folytatását, hiszen a mezőgazdaságban az élet nem állhat meg.

(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

 

 
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Ha Ön kamarai tag, akkor a belépést követően szakterületét, tevékenységét érintő személyre szabott információkat, híreket olvashat, illetve az e-Irodában ügyeket intézhet.

Amennyiben Ön még nem rendelkezik kamarai azonosítóval, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.


Lépjen be a kamarai azonosítója és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám