Közös Agrárpolitika

A EU Agrártudás- és Innovációs rendszer (AKIS) stratégiai munkacsoportja (EU SCAR SWG AKIS) 2021. január 20-án tartotta 5. mandátumának negyedik ülését. Az új Közös Agrárpolitika stratégiai tervezéséhez a tagállamok számára a tudásátadás és tudáscsere rendszer kialakítására, és működtetésrére, továbbá a szaktanácsadási szolgáltatásra vonatkozóan javaslatok, ajánlások kerültek megfogalmazásra.

Cikksorozatunk a konferencia két kiemelt területére fókuszál. Az I. részben (ide) a tagállamok részére adott Bizottsági ajánlásokról számoltunk be a tanácsadási, szaktanácsadási szolgáltatások vonatkozásában, a cikksorozat II. részében pedig a tanácsadók AKIS-be történő integrálását, a rendszeren belüli helyét, és az ezzel elérni kívánt célt ismertetjük.

A Bizottság részéről a tanácsadók Agrártudás- és Innovációs rendszerbe történő bevonására tett legfontosabb ajánlások a tagállamok számára:

 

  • A tanácsadóknak az AKIS-en belül kiemelt szerepet kell betölteniük, tekintettel az új, holisztikus megközelítésre. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a tanácsadást az adott gazdaságra szabottan, a helyi sajátosságoknak (környezeti, társadalmi, gazdasági) megfelelően, egyedi innovációs tudás-támogatással kell segíteni, mind a gazdálkodók, mint az egyéb szereplő számára, az új technológiai- és tudományos információk felhasználásával.
  • A tervek szerint, a tanácsadóknak a tudásátadási technikák alkalmazásával a gazdák ismereteinek naprakész tudását kell segíteni, azonban ehhez elengedhetetlen a gazdák szemléletformálása, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a gazdálkodónak nyitottnak, befogadónak kell lennie a felkínált tudás elfogadására, elsajátítására, hogy azt a mindennapi munkájában hasznosítani tudja.
  • A tanácsadónak egyedi támogatást kell nyújtania az innovatív ötletek, pl. az EIP-AGRI operatív csoportokba történő integrálásához, amelynek érdekében a tagállamok gondoskodnak a tanácsadók folyamatos képzéséről azért, hogy az új megközelítések eljussanak a tanácsadókhoz.
  • A tanácsadó, mint partner jelenjen meg a kutatási projektekben, a különböző kommunikációs platformokon, rendezvényeken, külföldi utakon, ahol olyan tudást és ismeretet szerez, amit a környezetében élőkkel megoszt.
  • Az ajánlás szerint különösen fontos a határokon átnyúló együttműködések kiépítése, az ún. „cross-visit”-eken (kereszt-látogatás) keresztül, amellyel a cél egy innovációs ökoszisztéma létrehozása a tudásáramlás fokozásával határon belül és határokon átívelően.

 

Az ajánlásban szereplő legfontosabb elemek rámutatnak, hogy a Közös Agrárpolitikában az AKIS kulcsfontosságú stratégiai szerepet tölt be, amely a KAP kilenc specifikus célkitűzés támogatásához és megvalósításához szükséges.

Forrás: A közös agrárpolitika jövője, Európai Bizottság, A Bizottság javaslatai https://ec.europa.eu/info/

 

 

(NAK/Jakab Ágnes)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Egységes kérelem

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei