REL együttműködés

2021. december 16-án módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése” című (VP6-7.2.1.1-20 kódszámú) felhívás dokumentációja.

2021. december 17-től hatályba lépett változások lehetőséget biztosítanak a támogatási kérelmek benyújtására 2022. május 3-ig két szakaszban. Így a jövő évben benyújtható pályázati időszak szakaszai:

- nyolcadik szakasz 2022. január 18. – 2022. február 1., míg a

- kilencedik szakasz 2022. április 19. – 2022. május 3. között lesznek.

A támogatási kérelemben a benyújtási időszak alatt az adott értékelési határnapig változtatások tehetők és az értékelési határnapig tett utolsó változtatás szerinti adattartalom alapján kerülnek elbírálásra. Változtatás benyújtása esetén a támogatási kérelem benyújtási idejének, az értékelési határnapig benyújtott utolsó változtatás benyújtásának napja minősül.

A támogatási kérelmet kizárólag a Kincstár elektronikus felületén, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. A csatolandó dokumentumokat elektronikus úton elektronikus formában, vagy papír alapú dokumentumok esetében szkennelés útján előállított, olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.

További lényeges változás, hogy a felhívás keretösszege 3 milliárd forintról 13 milliárd forintra emelkedett, és pontosításra került a jogszabályi hivatkozás a projekt területi korlátozása című pontjában. Az 1. számú melléklet Jogszabályok gyűjteménye és a Támogatói Okirat pedig a jelen változásokkal harmonizál.

 

(NAK/Szomi Edina)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése