Megyei hírek

2018. november 6-án került sor a NAK Bács-Kiskun megyei szervezete erdő- és vadgazdálkodási osztályának – terepi bemutatóval egybekötött – ülésére Fülöpjakabon.


Az erdészeti ágazat fejlesztési lehetőségeinek jelentőségét mutatja, hogy nagy számban jelentek meg az érdeklődő gazdálkodók az eseményen. Gáspár Ferenc, a NAK megyei elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd Sípos István osztályelnök elmondta, hogy a Vidékfejlesztési Program pályázati lehetőségei közül az ágazat legjobban az erdészeti géptámogatást tudja kihasználni. Hozzátette, a kamara folyamatosan egyeztet az irányító hatósággal arról, hogy az erdészeti ágazatra szánt keret maradványösszege ne kerüljön ki az ágazatból, hanem az erdészeti géppályázatra átcsoportosítsák át. Véleménye szerint ez az a támogatás, ami a legjobban lendületbe hozhatja az állami-és magánerdő-gazdálkodókat is.

A szakmai előadások sorát Dr. Mezei Dávid agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár nyitotta. Tájékoztatott a Vidékfejlesztési Program aktualitásairól, az erdészeti pályázati jogcímekről. Megfigyeléseik szerint az erdősítés a megyében lelassult. Mint mondta, jövedelempótló támogatás mellett sem vonzó az erdőtelepítés, mert a mezőgazdaságból származó jövedelem és támogatás kellőképpen magas, melyhez képest az erdőtelepítés nem nyújt megfelelő perspektívát. Ezen szeretnének változtatni a rendelkezésükre álló eszközökkel. Egyrészt az erdősítés egységköltségeinek emelésével (átlagosan 20-25%-kal) másrészt azzal az intézkedéssel, hogy lehetőséget teremtettek az ipari faültetvény telepítésének támogatására. Véleménye szerint a következő programozási időszakban az ágazattal egyeztetve csökkenteni kellene a jogcímek számát. Jelenleg 11 erdészeti jogcím van, melynek egy részére a beadott pályázatok száma elenyésző.

Ódor József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei szervezetének alelnöke az erdészeti géppályázattal kapcsolatos tapasztalatokról tartott tájékoztatót. Meglátása szerint Magyarországon az erdészeti vállalkozások gépparkjának műszaki állapota minimum évtizedes lemaradást mutat. Az agrárium ugrásszerűen fejlődik a digitalizáció, a precíziós gazdálkodás területén. A fejlődés azonban az erdészeti ágazatot éppen csak súrolja. Visszatekintett a korábbi erdészeti támogatásokra, melyek jellemzően 50 %-os intenzitással és kedvező feltételekkel támogatták az erdészeti gépek beszerzését. A jelenlegi pályázati rendszerben azokat az erdőgazdálkodással foglalkozó vállalkozásokat preferálja a pályázat, akik ki is tudják használni a fejlesztést. Nagy értékű csak az erdőgazdálkodásban használható gépeket tudják beszerezni, melyekkel szolgáltathatnak a kisebb erdőgazdálkodók felé is. A szolgáltatás megerősödése nem csak a magán-, hanem az állami erdőgazdálkodók is számára is előnyös. Az erdészeti gépberuházásra lenne igény, a beérkezett pályázatok száma 1,5-szeres. Fontosnak tartja a primer fafeldolgozók műszaki fejlesztését, megerősítését is. A nyersanyagtermelés mellett szükség lenne a magasabb hozzáadott értékű termékek előállítására. Említést tett a munkaerőhiányról, mely nem csak a magán-, hanem az állami erdőgazdálkodókat is érinti, szakképzett és szakképzetlen munkaerőt sem találnak. Emiatt sok esetben kétséges az üzemszerű feladatok ellátása. Kitörési lehetőséget a kézi munkaerő kiváltása, az élenjáró műszaki technikák beszerzése és a műszaki fejlesztés jelenthet.

Az osztályülés terepi bemutatóval zárult, melynek során az energetikaifaapríték-termelés gépeit mutatták be.


(nak.hu)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei