Mappa 2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Kategóriák

Mappa 2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
Mappa 2.2 Tevékenység tájékoztató
Mappa 2.3 Helyi önkormányzat feladatai
Mappa 2.4 Hatósági ügyek intézésének rendje
Mappa 2.5 Közszolgáltatások
Mappa 2.6 A szerv nyilvántartásai
Mappa 2.7 Nyilvános kiadványok
Mappa 2.8 Testületi szerv döntéshozatal, ülések
Mappa 2.9 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Mappa 2.10 Hirdetmények
Mappa 2.11 Pályázatok
Mappa 2.12 Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok
Mappa 2.13 Közérdekű adatok igénylésének rendje
Mappa 2.14 Statisztikák jogszabály alapján
Mappa 2.15 Statisztikák közérdekű adatokról
Mappa 2.16 közérdekű adatok hasznosítási szerződései
Mappa 2.17 Közérdekű adatok felhasználási feltételei
Mappa 2.18 Egyedi közzétételi listák
Mappa 2.19 Közadat újrahasznosítás tájékoztatás
Mappa 2.20 Közadat újrahasznosítási szerződési feltételek
Mappa 2.21 Közadat újrahasznosítási díjszabás
Mappa 2.22 Közadat újrahasznosítási jogorvoslat
Mappa 2.23 Közadat újrahasznosítási szerződések
Mappa 2.24 Közadat digitalizálási megállapodások
Mappa 2.25 Közadatra vonatkozó szervezeti szabályozók
Mappa 01. Jogszabályok, alapszabály, szmsz - archívum
Mappa 04. Költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások - archívum
Mappa 05. Adatbázisok, adatvédelem - archívum
Mappa 06. Nyilvános kiadványok - archívum
Mappa 07. Küldöttgyűlés, más testületi szervek - archívum
Mappa 08. Hirdetmények, közlemények - archívum
Mappa 09. Kiírt pályázatok - archívum
Mappa 10. Vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai - archívum
Mappa 12. Közérdekű adatokkal kapcsolatos statisztika - archívum
Mappa 13. Közadatok újrahasznosítása - archívum

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírja, hogy a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter közadatkeresőt működtet.

A közadatkereső használatával bárki hozzáférhet a közzétételre kötelezett szervek közzétett adataihoz, pontosabban az arra utaló hivatkozásokhoz. Ezért az intézményeknek nem csak arról kell gondoskodniuk, hogy saját honlapjukon közzétegyék adataikat, hanem a közadatkereső részére el kell készíteniük az adataikat leíró adatokat is.

A keresőben nem található meg az intézmények teljes közzétett közérdekű adata, csak az a része, melyről elkészültek, és átadásra kerültek a leíró adatok.

Ezek az adatok az alábbi linken érhetőek el:


Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ