Szervezeti ismertető

A 2013. március 28-án megalakult Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara – NAK) feladata a hazai agrár- és élelmiszerszektor erősítése, érdekeinek érvényesítése, a magyar élelmiszerek versenyképességének támogatása, továbbá a szaktanácsadás, ezen kívül gyors, pontos és megbízható információk eljuttatása a gazdálkodókhoz.


„Magyarország agrárgazdasága történelmi fordulat előtt áll! Egyszerre kell megfelelnie a világgazdaság kihívásainak, el kell foglalnia méltó helyét az Európai Unió agrárgazdaságában, biztosítania kell a nemzeti érdekérvényesítéshez szükséges szervezeti kereteket, meg kell találnia a helyes arányt a tömegtermelés és a nemzeti hagyományokra épülő termelési és fogyasztási szokások között, tevékenységével pedig hozzá kell járulnia a szervezett és átlátható piaci viszonyok kialakításához, valamint a versenyképes gazdálkodási feltételekhez. A kamarának felelőssége van a nemzeti birtokpolitika kialakításában, végrehajtásában.  A kamarának vállalnia kell, hogy aktívan közreműködik a rendezett piaci viszonyok kialakításában, tevékenységével pedig a tisztességes gazdálkodókat kell segítenie. Legyen érték az üzleti tisztesség!

Hazánk természeti adottságai, földje, vízkészlete, éghajlati viszonyai kivételes lehetőségek tárházát jelentik. A kamara megalakulásának egyik legfontosabb célkitűzése annak biztosítása, hogy ezen lehetőségekkel első sorban azok élhessenek, akik a hazai értékteremtő munkában és az ehhez kapcsolódó közteherviselésben is tevőleges szerepet játszanak. Az így működő vállalkozások számára minden segítséget meg kell adni. A segítségnyújtás egyik sajátos területe kell, hogy legyen az együttműködésre képtelen vállalkozásokkal szembeni határozott fellépés. A kamarát együttműködésre való képessége, a korrekt partneri kapcsolat fenntartása, valamint tagjai összérdekeit kifejező vélemények határozott és következetes képviselet kell, hogy jellemezze. Ez teremtheti meg az alapját annak, hogy a kamara által ellátandó közfeladatok köre adott esetben bővüljön.

Mindent meg kell tenni annak érdekében is, hogy az érintettek a kötelező kamarai tagságot ne kényszerként éljék meg, hanem abban a lehetőségeket lássák. Erre figyelemmel a kamarának kiemelt felelőssége van abban, hogy tagjai részére magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtson, melynek gazdasági eredményeit elsődlegesen a szolgáltatást igénybe vevő tagjai kell hogy élvezzék."

A kamara létrehozásáról szóló törvény: 2012. évi CXXVI. törvény a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról.

 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Országos Elnöksége 2017. március 22-én fogadta el a köztestület jelenét és jövőjét meghatározó küldetésnyilatkozatát.

 A nyilatkozat letölthető formában itt elérhető.

 

 

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ