Erdőgazdálkodás

Azon esetekben amikor egy pályázati támogatással telepített erdő nevelését a támogatás elnyerője nem tudja tovább folytatni, lehetősége van a pályázatban vállalt kötelezettsége átadására.


A Magyar Államkincstár 103/2017. (X. 17.) számon adott ki közleményt „A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján meghirdetett mezőgazdasági területek erdősítése támogatással érintett területek kötelezettségvállalójának személyében bekövetkező változás bejelentéséről” címmel.   Pontosan leírja azokat a feltételeket, amiket az átadónak, illetve az átvevőnek teljesíteni kell annak érdekében, hogy a Magyar Államkincstár jóváhagyja az átadás-átvételt.

A közleményhez három melléklet kapcsolódik. Az 1. számú melléklet a kérelem nyomtatvány (R0077) („Mezőgazdasági területek erdősítése támogatással érintett területek kötelezettségvállalójának személyében bekövetkező változást bejelentő kérelem”). A kérelem pontos kitöltését a 2. számú (Kitöltési útmutató a kérelemhez) és 3. számú (Tájékoztató) melléklet segíti. A Kincstár a kötelezettségvállaló személyében bekövetkező változást bejelentő kérelmet adminisztratív úton teljes körűen ellenőrzi.

A kifizetési kérelmet a kötelezettségátvállaló személyében bekövetkezett változás iránti kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozat jogerőre emelkedése előtt az átadó (az öröklés esetét kivéve), a határozat jogerőre emelkedése után az átvállaló nyújthatja be. A kifizetési kérelmek benyújtásának módjáról és határidejéről a Kincstár külön közleményben rendelkezik.

 


(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok