Jogszabályok

Az Európai Bizottság 2018/199/EU rendelete értelmében egy élelmiszerekkel kapcsolatos, nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, egészségre vonatkozó állítás engedélyezése elutasításra került.

  • Az alább felsorolt pályázati felhívások esetében a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok csak akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet, amennyiben ehhez rendelkezésükre áll a kormány előzetes hozzájárulása.

  • Módosult a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklete.

  • A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló kifogások jelentek meg.

A 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról.

A 1/2018. (II. 1.) FM rendelet a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018-2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról.

A 1026/2018. (II. 6.) Korm. határozat A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a MAHOP-2.2-2016 („Az akvakultúrába történő termelési célú beruházások támogatása” című), a MAHOP-2.4-2016 („Az akvakultúrába történő környezetvédelmi célú beruházások” című) és a MAHOP-2.5-2017 azonosító jelű („A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra fejlesztésének előmozdítása” című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására…

Az Európai Bizottság (EU) 2018/199 rendelete (2018. február 9.) egy élelmiszerekkel kapcsolatos, nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, egészségre vonatkozó állítás engedélyezésének elutasításáról.

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Földbizottsági meghívók

Őstermelői adatok lekérdezése

 

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok