Kölcsönös megfeleltetés

A kölcsönös megfeleltetés elemei kötelezően betartandók ahhoz, hogy a közvetlen kifizetések és egyes terület alapon nyújtott vidékfejlesztési támogatások teljes összege a gazdálkodóhoz kiutalásra kerüljön. Például fát kivágni március és augusztus között csak vis maior esetekben lehet.


Ennek egyik legáltalánosabb elemei a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot előírásait, melyeket a területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendeletnek tartalmazza.

Az előírásokból most a legaktuálisabbat emeljük ki, miszerint „fát, bokrot és sövényt a március 1. és augusztus 31. közötti költési és fiókanevelési időszakban nem lehet kivágni.” Ez minden fára és bokorra – nemcsak a MePAR-ban feltüntett fa és bokorcsoportra, magányos fára – vonatkozik. A külön tájképi elemként rögzített, a MePAR-ban feltüntetett „magányosan álló fát kivágni nem lehet” tilalom az év minden napjára vonatkozik.

Kivágásra csak vis maior* esetben kerülhet sor, de a vis maior eseményt a kincstárnak az eseményt követően 21 napon belül – de legkésőbb 60 napon belül – elektronikus úton jelenteni kell. Amennyiben a magányos fa természeti csapás, vagy valamely, a gazdálkodótól független ok következtében a helyszínen már nem fellelhető, úgy azt is vis maiorként jelenteni kell a kincstárhoz, a MePAR-on történő átvezetés érdekében.

 


*94/2015. (XII. 23.) FM rendelet az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításárólNAK/Sztahura E.

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése