Kölcsönös megfeleltetés

2018. március 30-án hatályba lépett az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” (HMKÁ) fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módosítása.


A lényegi változásokat lényegét az alábbiakban foglaljuk össze.

Módosultak egyes fogalmak, miszerint:
- a fa- és bokorcsoport: a MePAR meghatározott és feltüntetett, 100 négyzetméternél nagyobb, legfeljebb 5000 négyzetméter, jellemzően nem vonalas kiterjedéssel rendelkező, legalább 50%-ban fás szárú növényekkel borított terület, amely legalább 20%-ban, gyep felszínborítással is történő érintkezés esetén pedig legalább 50%-ban szántóval van körülvéve,
- kis kiterjedésű tó: a MePAR-ban meghatározott és feltüntetett, 100 négyzetméternél nagyobb, de legfeljebb 5000 négyzetméter nagyságú, szántóval körülvett, mezőgazdaságilag időszakosan sem hasznosított vagy nyílt vízfelülettel és maximum 10 méter széles part menti vegetációval szegélyezett vagy legalább időszakosan vízjárta, de a száraz időszakokban is állandó, a vizes élőhelyekre jellemző növényzettel borított, mélyebb fekvésű terület,

Pontosították a vetésváltás tekintetében, hogy a másodvetés hiányában nem megengedett
- a tökre oltott dinnye két évig történő termesztése esetén a dinnye termesztése, illetve
- három évig történő kukorica termesztésekor nem lehetséges a 4. évben a vetőmagcélú hibridkukorica termesztése, illetve 4 évig történő vetőmagcélú hibridkukorica termesztését követően nem mehet a területre kukorica.

Fontos változás azonban, hogy a talaj fedésére, takarására vonatkozó egyik lehetőség a tarló fenntartására vonatkozó előírás az alábbiak szerint módosul a kamarai kérésnek is megfelelően. Ezáltal a nitrátérzékeny területen gazdálkodók számára már nem csak egy hónap áll rendelkezésre a trágya kijuttatására, ha a munkálatok környezetkímélő módon a szintvonalakkal párhuzamosan végzik el.

Minimális talajborításra vonatkozó előírások:
- a tarló szeptember 30-ig történő megőrzésével vagy legfeljebb sekély tarlóhántás és ápolás, illetve középmély vagy mély talajlazítás elvégzésével, valamint a tarló gyommentes állapotban tartásával, továbbá a nitrátérzékeny területeken előforduló tavaszi vetésű kultúrák esetében szeptember 1-től elvégezhetőek szintvonalakkal párhuzamosan a talajelőkészítő munkák, tekintve hogy e területeken a trágya kijuttatása és bedolgozása csak október 31-ig engedélyezett.


(NAK/Sztahura E.)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei