Mezőgazdasági termelés

Érdemes ellenőrizni, hogy a 2017-es évi  kárenyhítési hozzájárulást megfelelő számlaszámra lett-e elutalva. A befizetést 2017. szeptember 15-éig lehet jogszerűen teljesíteni.  


Ahhoz, hogy jogosultak legyünk a kárenyhítő juttatás igénybevételére, legfontosabb, hogy betartsuk a fent említett határidőt. Az érintettek július 15-éig tájékoztatást kaptak a fizetési kötelezettség részleteiről, ebben felhívták a figyelmüket arra, hogy a befizetést egy új számlaszámra kell megtenni, erre: 10032000-01220191-51900001.

Ezen kívül a Magyar Államkincstár figyelmeztette az érintetteket, hogy csak akkor tekinthető teljesítettnek a befizetés, ha az az új számlaszámra, a ,,Mezőgazdasági támogatások szakmai költségvetési fejezet" alszámlájára, tárgyév szeptember 15-ig jóváírásra került. Fontos tehát, hogy az utalást, már korábban megkezdjük, ismerve a bankok közötti átutaláshoz szükséges időtartamot. Ez a számlaszám szerepel a MÁK által megküldött fizetési felhívásokban,  tehát aki ez alapján teljesítette az utalást megfelelően járt el.

Ettől az évtől kezdve, a kedvező jogszabályi változásoknak köszönhetőn, könnyebben teljesülnek a kárenyhítő juttatások igénybevételeinek feltételei, így tehát érdemes időben, jogszerűen eljárni. A jogszabály-változás alapján most már elég csak a károsodott növénykultúrák vonatkozásában elszenvedni a 15%-ot meghaladó mértékű hozamcsökkenést, míg korábban, a károsodott és a kármentes területeken összességében vizsgált hozamcsökkenés kellett meghaladja a 15%-ot.

Fontos tudnivaló, hogy a termelő már nem lesz jogosult a kárenyhítő juttatás igénybevételére abban az esetben, ha a hozzájárulás összegét a Kincstár a fenti határidő után vonja le egy, a gazdálkodó későbbi kifizetéséből. Tehát figyeljünk a határidő betartására, valamint a megváltozott, megfelelő számlaszám használatára!

A kapcsolódó jogszabályok ezen a linken érhetőek el.

 

(NAK)

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok