Mezőgazdasági termelés

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közreadta az elmúlt évek nyári betakarítási munkáival összefüggő tűzvédelmi hatósági ellenőrzések tapasztalatait.


A katasztrófavédelmi kirendeltségek a nyári betakarítási munkákkal kapcsolatban tűzmegelőzési hatósági tevékenység keretében vizsgálták a tűzvédelmi előírások betartását. A kirendeltségek az illetékességi területükön tevékenységet végző gazdálkodók részére fórumokat, konferenciákat, lakossági tájékoztatókat szerveztek, ahol a hatóságok ismertették az aratási munkák biztonságos végrehajtásának feltételeit, a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, valamint hangsúlyozták az aratással összefüggő tüzek megelőzésének fontosságát. A katasztrófavédelmi szervek szoros együttműködést folytatnak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei igazgatóságaival, mely együttműködés keretében a katasztrófavédelmi igazgatóságok, kirendeltségek képviselői részt vesznek a Betakarítási Koordinációs Bizottság ülésein, illetve a Kamara rendezvényein. A kirendeltségek az aratási, betakarítási munkákkal összefüggő tüzek megelőzése érdekében a mezőgazdasági szereplők részére tájékoztató anyagot küldtek, sajtótájékoztatókat tartottak. A betakarítási munkákkal kapcsolatban valamennyi kirendeltség biztosított tűzbiztonsági konzultációs lehetőséget, és ismételten felhívta az érintett gazdálkodó szervezetek figyelmét a gépek, berendezések műszaki állapota megfelelőségének fontosságára, valamint tájékoztatást adott a hatóság elérhetőségeiről és az ellenőrzés szükségességéről.

A kirendeltségekhez a betakarítási munkák során használt, ötnél több mezőgazdasági járművet érintő műszaki ellenőrzésekről összesen 971 bejelentés érkezett. A műszaki ellenőrzéseken a kirendeltségek 466 esetben képviseltették magukat. A műszaki ellenőrzéseken túl, az aratási tevékenység ellenőrzését összesen 525 gazdálkodó szervezetnél folytatták le a tűzvédelmi hatóságok. Az ellenőrzések során összesen 122 hiányosságot tapasztaltak az ellenőrök.


Járművek ellenőrzése


A műszaki ellenőrzésekkel, a betakarítási munkák során használt mezőgazdasági járművekkel kapcsolatban a hatóságok a következő szabálytalanságokat állapították meg:
-    a munkagépek műszaki ellenőrzésének hiánya,
-    tűzoltókészülék karbantartásának, vagy a karbantartás dokumentálásának hiánya,
-    megfelelő számú vagy teljesítményű tűzoltókészülék biztosításának hiánya,
-    a munkagép földelésének hiánya, nem megfelelő állapota,
-    tűzoltókészülék hiánya,
-    a műszaki ellenőrzést nem, vagy nem a szemle tervezett időpontja előtt 10 nappal jelentették be a tűzvédelmi hatóságnak,
-    akkumulátor védőburkolatának hiánya,
-    a munkagépről az éghető anyagok letisztításának hiánya,
-    kenőanyag szivárgás,
-    kipufogóvezeték állapota nem megfelelő,
-    a műszaki ellenőrzést az aratással érintett földterületen végezték, nem tartottak megfelelő távolságot a lábon álló növényzettől.


Létesítmények ellenőrzése


A fentieken túl a gazdálkodók telephelyén az ellenőrök az alábbi hiányosságokat tapasztalták:
-    tűzvédelmi oktatás hiánya,
-    a villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálatának hiánya,
-    a villámvédelmi berendezés felülvizsgálatának hiánya,
-    szabálytalan tárolás,
-    villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata során tapasztalt hibák kijavításának, vagy a javítás dokumentálásának hiánya,
-    tűzvédelmi szabályzat hiányos,
-    tűzvédelmi szabályzat nem naprakész,
-    villámvédelmi berendezések felülvizsgálata során feltárt hibák kijavításának, vagy a javítás dokumentálásának hiánya,
-    tűzoltó készülékek üzemeltetési naplójának hiánya,
-    tűzoltó-vízforrás jelölésének hiánya,
-    közműelzáró jelölésének hiánya,
-    tűzoltó takaró hiánya,
-    tűzvédelmi szakvizsga hiánya.

Az ellenőrzéseken tapasztaltak alapján meghatározott intézkedések során a kirendeltségek a fokozatosság elvét vették figyelembe. Az ellenőrzések során feltárt hiányosságokra tekintettel 43 esetben az ügyfelet a kirendeltség tűzvédelmi szabályok megsértése miatt figyelmeztette és a szabálytalanságok megjelölt határidőn belüli megszüntetésére és annak a tűzvédelmi hatóság felé történő igazolására kötelezte. A végrehajtott ellenőrzések kapcsán 7 esetben szabott ki tűzvédelmi bírságot a hatóság. A kiszabott bírságok okai:
-    tűzoltókészülék hiánya,
-    tűzoltókészülék ellenőrzésének, felülvizsgálatának hiánya,
-    a munkagépek műszaki ellenőrzésének hiánya.

A mezőgazdaság tűzvédelmi helyzete a tavalyi évhez képest javult. Mezőgazdasági területen 2017. június 1. – 2017. augusztus 31. között 374 db tűz keletkezett, míg 2018. ugyanezen időszakában 203 db. Ez kevesebb a 2012-2018. években keletkezett tüzek számának átlagánál (352 db) is. A mezőgazdasági gépek kigyulladása miatt keletkezett tüzek száma 2017. június 1. – 2017. augusztus 31. között 77 db, idén ebben az időszakban 66 db volt. Ez csökkenést jelent 2012-2018 átlagához (70 db) viszonyítva is. Mind a mezőgazdasági területeken keletkezett tüzek, mind a mezőgazdasági géptüzek száma csökkenő tendenciát mutat.

Összességében megállapítható, hogy a gazdasági szereplők a betakarítási munkálatok vonatkozó tűzvédelmi előírásait jellemzően betartották, kirívó szabálytalanságot az ellenőrzések során az ellenőrök nem tapasztaltak. A műszaki ellenőrzések során a mezőgazdasági erő- és munkagépek általános műszaki állapota tűzvédelmi szempontból a legtöbb esetben megfelelő volt. Ez nagymértékben köszönhető a mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek folyamatos tájékoztatásának. A mezőgazdasági szektorban erősödik a tűzvédelmi szabályok jogkövetése, ezáltal a csökken a tűzesetek következtében keletkező kár.


(Forrás: BM)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei