Jogszabályi összefoglaló

A Magyar Közlönyben 2018. október 11-én megjelent a 30/2018. (X.11.) AM rendelet az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról.  


A rendeletben megfogalmazott módosítások a következő jogszabályokat érintik.

Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása

A rendelet módosítására amiatt volt szükség, hogy az egyes állatbetegségek megelőzésével és leküzdésével kapcsolatos támogatási programok az állategészségügyi intézkedések valós költségeit vegye figyelembe.

A dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet módosítása

Módosul a rendelet 1. számú melléklete az egyes jelentős dísznövény fajok szaporítóanyaga minőségét hátrányosan befolyásoló, jellemző kórokozók és kártevők felsorolásáról.

Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet módosítása

Az óvoda- és iskolatej program működése során fontos, hogy a gyermekek mind összetétel, mind minőség tekintetében kifogástalan termékekhez jussanak hozzá, valamint, hogy az óvoda- és iskolatej program ellátásában, végrehajtásában ne legyen fennakadás. Ennek érdekében a módosítás lehetővé teszi, hogy ha egy szállító a termékek gyártása és/vagy hűtése során fellépő összetételbeli és minőségi problémák miatt vagy a Kincstár jóváhagyása hiányában nem tudja a szerződésben vállalt kötelezettségét teljesíteni, akkor az intézmény fenntartó az intézményeiben tanuló gyermekek folyamatos ellátása érdekében a megállapodástól elállhasson, és az adott tanévre vonatkozóan egy másik szállítóval köthessen szerződést, és azok jóváhagyását kérelmezhesse a Magyar Államkincstártól.

A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018–2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról szóló 1/2018. (II. 1.) FM rendelet módosítása

A módosítás célja az volt, hogy a szőlő-bor ágazatban jelenleg futó nemzeti támogatási program keretében a 2014-2018-as időszakra lehívható támogatási forrás teljes egészében felhasználásra kerüljön.

Az itt rendelkezésre álló pénzügyi keret nem vihető át a későbbi időszakra, így a kifizetéseknek legkésőbb a pénzügyi év végéig, 2018. október 15-éig meg kell történnie. A nemzeti támogatási program kifizetéseinek döntő részét a szerkezetátalakítási támogatások teszik ki. Erre vonatkozóan a 2017. február 1. napján rendelkezésre álló adatok alapján kalkulált keretösszeghez képest jelentős az a nem várt, le nem igényelt támogatási összeg, amelyek tekintetében az egyéni tervekre vonatkozóan a 2016/2017. és 2017/2018. borpiaci évben nem nyújtottak be támogatási kérelmet a gazdálkodók, vagy a támogatási kérelem elutasításra került. Így a benyújtott támogatási kérelmekben foglalt támogatási igény jóval alul maradt az egyéni terv jóváhagyására előzetesen kalkulált keretösszeghez képest. A módosítás következtében a keretösszeg teljes lehívása lehetővé válik, így biztosítva azt, hogy a 2014-2018-as időszakra lehívható támogatási forrás teljes egészében felhasználásra kerüljön.

 

(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei