Nemzetközi hírek

Az új uniós kutatási keretprogrammal kapcsolatosan, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által tartott tájékoztató rendezvényen, Isabel Vergara (IGLO) ismertette a program keretében meghirdetett felhívásokra beadott konzorciális pályázatok értékelésével kapcsolatos újdonságokat.  

Emlékeztetőül szeretnénk megemlíteni, hogy a Horizont Európa a korábbi keretprogramhoz, Horizont 2020 (H2020)-hoz hasonlóan 3 pillérre épül (I. pillér: Kiváló Tudomány, II. pillér: Globális kihívások és az európai ipari versenyképesség, III. pillér: Innovatív Európa), melyek közül az előadáson elhangzottak többnyire a II. pillérre vonatkoztak. 

 

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÚJDONSÁGOK: 

Az elfogadhatóság és jogosultság változásai: 

 • A maximális terjedelem (oldalszám) jelentősen csökken. 
 • A konzorcium összetételének követelményei annyiban változnak, hogy abban legalább három független, különböző tagállamban vagy társult országban működő jogi entitásnak kell részt vennie. 
 • 2022-től az állami szervezeteknek, kutatóintézeteknek vagy felsőoktatási intézmények kötelezően rendelkezniük kell egy ún. Nemek közötti egyenlőségi tervvel (Gender Equality Plan – GEP); ezt a tervet a szervezet regisztrációjánál kérhetik. 

 A jelentkezési lap változásai: 

 • Az „A”-rész  új tartalmi elemei: A résztvevő kutatók ismertetése, a szervezet projektbeli szerepének ismertetése, önbevallás a nemek közötti egyenlőségi tervről. Biztonsági és átláthatósági nyilatkozat. 
 • A „B” részből az „A” részbe került át több fejezet, mint az etikai vonatkozások, valamint az információk a résztvevők korábbi, a felhívással kapcsolatos tevékenységeiről. 
 • A „B”-részbe pedig fogalomtár, illetve részletes magyarázat került  arról, hogy pontosan mit kell tartalmaznia az egyes szakaszoknak. 

 

A PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÚJDONSÁGOK 

A Horizont Európa-pályázatok értékelésének alapvetően ugyanaz a folyamata, mint a H2020 pályázatok esetén volt; azonban kiegészült egy „Rebuttal” résszel, amely során a résztvevők az értékelés korai szakaszában megkapják az értékelőktől a visszajelzéseket, amelyekre adott határidőn (5-9 nap, nem hosszabbítható) belül válaszolniuk kell.  

 

A HORIZONT EURÓPA-PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSEKOR FIGYELEMBE VETT FŐBB KRITÉRIUMOK 

 • A „Top-down process” megvalósulása, a megadott témakörnek való megfelelés. 
 • A nemek közötti megoszlás ismertetése a kutatási és innovációs folyamatokban. 
 • Az „Open Science” gyakorlatának megjelenése, így a kötelező, azonnali nyílt hozzáférés biztosítása a publikációkhoz, az adatok megosztása a lehetőségek szerinti legnagyobb mértékben, adatkezelési terv készítése. A projekt eredményeinek terjesztéséhez javasolt a „European Open Science Cloud” weboldal és az „Open Research Europe” publikációs platformok használata. 
 • Annak a bemutatása, hogy a projekt hogyan járul hozzá az adott program eredményeihez és várható hatásaihoz.  
 • Disszeminációs terv készítése 
 • Minden intézkedésnek a projekt volumenével arányosnak, illetve konkrétaknak kell lenniük, kiterjedve a projekt megvalósításának, illetve fenntartásának időszakára is. 
 • Mivel az Európai zöld megállapodással összhangban a gazdasági tevékenységeknek nem szabad jelentős negatív hatást gyakorolniuk a környezetvédelmi célkitűzésekre (klímaváltozás csökkentése, fenntartható vízgazdálkodás, szennyezésmegelőzés, klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, megújuló energia, biodiverzitás megőrzése), a pályázatban lehet utalni arra, hogy nem tervezett olyan tevékenység, mely kárt okozna ezekben a célkitűzések szerinti területekben.  
 • Mesterséges intelligencia alkalmazása esetén annak megbízhatóságát, technikai szilárdsága. 

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 

További, a témával kapcsolatos információ az alábbi weboldalokon érhető el: 

 • Hogyan készítsünk sikeres pályázatot a Horizont Európa programban 

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210324.htm 

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210421.htm 

 • A Funding & Tender Portál használata 

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210527.htm 

 • Minden, amit tudni kell a projekteredmények terjesztéséről a Horizont Európa keretében 

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210609.htm 

 • Tippek és trükkök a Horizont Európa-pályázatok írásához 

https://www.youtube.com/watch?v=OyG7UcjkFBs 

 • A Horizont Európa információs napok  

https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/ 

 

(NAK/Pók Zóra)

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ