Nemzetközi hírek

A lengyelországi Olsztyn-i Warmia és Mazury Mezőgazdasági Tanácsadó Központ (W-M ODR) igazgatója, Damian Godzinski, 2021. július 12-15 közötti kapcsolatfelvételi szándékkal látogatást tett a NAK-ban, ill. tanulmányút keretében vidékre is ellátogatott. A kapcsolatfelvétel viszonzásaképpen, 2021. szeptember 9-12. között a NAK-OSZK meghívást kapott Olsztynba, a tanácsadó központba. A látogatás során a NAK delegáltja és Dr. Illés Attila Pál gdankski konzul részére bemutatásra került a W-M ODR központ szervezeti felépítése, tevékenysége és működése. Jelen cikkben ennek bemutatására vállalkozunk.

A lengyel AKIS felépítése az új Közös Agrárpolitikában

Az AKIS Agrár- Tudásmegosztási és Innovációs Rendszer a mezőgazdaságban és a hozzá kapcsolódó területeken tudást és innovációt létrehozó vagy ilyet használó alkotó, újító partnerek közötti szervezetet és kapcsolatrendszert jelent.

AKIS rendszere Lengyelországban,

forrás: i2c country report https://i2connect-h2020.eu/hu/resources/akis-country-reports/

 

Az új Közös Agrárpolitika horizontális működésében/működtetésében az AKIS, a tudáscsere és az innováció hatékonyan működésének mozgatórugója. Ugyanakkor az AKIS rendszer egy adott EU-s országban elengedhetetlen feltétele a mezőgazdaság szerkezetátalakításához és a modernizáció felgyorsításához. A lengyelországi AKIS-rendszer számos szereplőből, partnerből áll. Ezen szereplők az alábbiak: közigazgatás, tudományos egységek, iskolák, mezőgazdasági tanácsadó szolgálatok, szakszervezetek és egyéb szervezetek, nem kormányzati szervezetek, vállalkozók, beleértve a mezőgazdasági termelőeszközöket értékesítő vállalkozókat is.

Lengyel AKIS,

forrás: W-M ODR Vidékfejlesztési Főosztály

 

A mezőgazdasági tudáscserében és innovációban kulcsszerepet játszanak az állami mezőgazdasági tanácsadó szolgálatok, amelyek feladatuk ellátása során különböző formában adnak át ismereteket a gazdálkodóknak, többek között képzések, bemutatók formájában, továbbá tanácsadással, vásárok-, kiállítások-, versenyek-, „agrár-olimpiák” szervezésével, folyóiratok kiadásával vagy weboldalak működtetésével.

 

A lengyelországi mezőgazdasági tanácsadó rendszer a köz- és a magánszféra között működik, és a következő egységekből áll:

  • 16 vajdasági- és a kiemelt brwinówi mezőgazdasági tanácsadó központ,
  • magán tanácsadó cégek (inputanyag gyártók),
  • mezőgazdasági kamarák,
  • mezőgazdasági szakmai szervezetek és szövetségek,
  • mezőgazdasági minisztérium által felügyelt kutatóintézetek, és
  • mezőgazdasági egyetemek.

A legnagyobb jelentőségű intézmények a tudásátadás, tudáscsere, tudásáramlás területén a vajdasági/tartományi mezőgazdasági tanácsadó központok - ezek közé tartozik a NAK delegáltjának vendéglátója, a Warmia és Mazury Mezőgazdasági Tanácsadó Központ is -, amelyeket a brwinówi Mezőgazdasági Tanácsadó Központ (CDR) szakmailag is támogat.

A brwinówi CDR a lengyel Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium intézményi keretein belül működő, központi állami irányítás alatt álló egység. A CDR tevékenységének fő célja a mezőgazdasági tanácsadók ismereteinek és készségeinek fejlesztése, valamint a lengyelországi mezőgazdasági termelőknek nyújtott szolgáltatásaik fejlesztése és egységessé tétele. (További információ a CDR-ről angol nyelven elérhető  itt ).

Ezek az egységek jelentik a humánerőforrás-potenciált, a képzési- és adminisztratív bázist. A meglévő tapasztalat és szervezeti struktúra miatt ezek bírnak a legnagyobb jelentőséggel a tanácsadási szolgáltatások nyújtásának, továbbá a lengyelországi mezőgazdasági innovációk közvetítése terén is. 

 

2019-ben az egyes vajdaságokban működő brókerek 117 találkozót tartottak a már meglévő, és működő, ill. a potenciális EIP-AGRI Operatív Csoportoknak (Európai Innovációs Partnerség a Mezőgazdasági Termelékenységért és Fenntarthatóságért OCs). Az egyes vajdaságokban 2015-ben kijelölt innovációs brókerek lehetővé tették a magán- és közszféra, valamint a tudomány világa közötti együttműködési hálózat kialakítását. Az egyes vajdaságokban működő innovációs brókerek folyamatos kapcsolatban állnak mind a működő, mind az újonnan alakuló EIP-AGRI OCs-kal. Ezen túlmenően a Lengyel Nemzeti Innovációs Bróker hálózat munkatársai folyamatosan konzultációkat és tájékoztatókat tartanak az egyes tartományokban, aktív jelenlétükkel támogatják a tartományi SIR-csoportokat (Mezőgazdasági Vidéki Innovációs Hálózat, amely a Nemzeti Vidéfejlesztési Hálótazon belül működik) és képzik a tartományi innovációs brókereket is. Fentieken túlmenően, a tudományos élet képviselői is részt vesznek a brókerek képzésében, hogy azok naprakész tudással rendelkezzenek.

 

Warmia és Mazúria Tanácsadó Központ (W-M ODR) működése Olsztynban

Az olasztyni W-M ODR feladata elsősorban a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés, piacok szervezése, továbbá a vidéken élők számára tanácsadási szolgáltatás nyújtása, amelynek célja a mezőgazdasági jövedelem szintjének javítása és a gazdaságok piaci versenyképességének növelése, a fenntartható vidékfejlesztés támogatása, valamint a termelők és a vidéki területek egyéb lakosai szakmai képzettségi szintjének, tudásának, ismereteinek bővítése.

Az olasztyni W-M ODR működésének fő célja, és mottója "A vidéki lakosok életszínvonalának és életminőségének növelése a tanácsadói munka eredményeként".

W-M ODR épülete, és munkatársai (forrás: W-M ODR)

 

A W-M ODR aktív része a lengyel AKIS-nak, ennek eredményeként számos területen végez tudásátadást, oktatást, így például:

- az agrotechnika és -technológiai rendszerek területén,

- a szervezési és gazdasági problémák megoldására a gazdaságokban,

- a biogazdálkodás és agrár-környezetvédelmi programok szervezésében,

- a vidéki kisvállalkozások fejlesztése területén,

- az agroturizmus és a Warmian-Masurian Voivodeship népszerűsítése érdekében, továbbá

- tájékoztatás nyújt az uniós alapokból és más hazai vagy külföldi intézményekből származó pénzügyi támogatási forrásokról, sok más egyéb tevékenység mellett. 

 

(NAK/Jakab Ágnes, Marcin Nowicki/W-M ODR)

 

 

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ