Nemzetközi hírek

Megjelent a BIOEASTsUP projekt finanszírozásában, független szakértők által összeállított hét tematikus tanulmány, melyek a projektben részt vevő munkacsoportok által azonosított hiányterületek mélyreható elemzésével foglalkoznak, ezzel támogatva a BIOEAST SRIA stratégiai kutatási és innovációs menetrend elkészítését.

A BIOEASTsUP projekt a BIOEAST-kezdeményezés céljainak megfelelően a közép-kelet-európai országok mezőgazdaságára, akvakultúrájára és erdészetétére fókuszál, ösztönzi a kutatást, az innovációt és a vidékfejlesztést, valamint hozzájárul a biomassza-alapú gazdaságokkal kapcsolatos szakpolitikák kidolgozásához. Ezáltal a projekt támogatja a BIOEAST-országokban a kormányzati résztvevők stratégiai gondolkodását és a nemzeti biomassza-alapú gazdaságra vonatkozó stratégiák régiós tapasztalatokon alapuló továbbfejlesztését.

Az elkészült tanulmányok olyan, a régióban kevésbé taglalt témákat járnak körbe, mint például a szocioökológiai mutatók alkalmazhatósága a BIOEAST-országokban, vagy az agrárerdészeti rendszerek terjedését akadályozó tényezők feltárása.

A konkrét tanulmányok a következők:

  • Az agroökológiai rendszerek társadalmi-ökológiai mutatói a BIOEAST országokban
  • Biogazdasági oktatás a BIOEAST országokban
  • A BIOEAST országok kistermelői termelésének kilátásai és az alternatív jövő helyi élelmiszerrendszerei
  • A magas agroerdészeti potenciállal rendelkező területek feltárása a BIOEAST országokban
  • Legalább jó vízminőséget és biodiverzitást fenntartó felszíni vizek
  • Anaerob lebontás a megújuló energiákért, szénelnyelő és szerves trágyák, mint a biogazdaság fejlesztésének szerves része
  • Bio-alapú anyagok Európában: az érintettek feltérképezése, projektek és a magánszektor dinamikája, politikai elemzések és ajánlások.

Az elkészült tanulmányok teljes terjedelmükben az alábbi linken érhetőek el.

NAK/ Pók Zóra

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ